Sisältöjulkaisija

null Kesätyöntekijöiden työehdot samanlaiset kuin muillakin

Kesätyöntekijöiden työehdot samanlaiset kuin muillakin

10.4.2019

Kun kesätöistä aletaan taas sopia, on hyvä muistaa, että kesätyöntekijöiden työehdot tulee olla samanlaiset kuin muillakin työntekijöillä. Työsuojeluviranomaisen tarkastuksilla on aikaisempina kesinä tullut ilmi monenlaista huomautettavaa. Esimerkiksi työvuoroja on voitu muuttaa yksipuoleisesti niin, että aiemmin sovittuja töitä on peruttu viileällä säällä ja helteellä puolestaan on teetetty ylipitkiä työpäiviä. Myös työhön perehdyttämisessä ja väkivallan uhan hallinnassa on havaittu puutteita. Lisäksi työn vaarojen arviointi on työnantajan velvollisuus, mikä on valvontahavaintojen perusteella monesti hoidettu puutteellisesti.

Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että työnantajan tulee kantaa erityistä huolta nuorten työhön opastuksesta ja työn valvonnasta. Nuoret työntekijät tulee perehdyttää hyvin tehtäviinsä ja työpaikan käytäntöihin. Työtehtävät tulee myös suhteuttaa nuorten suorituskykyyn. Nuori saa tehdä työtä, joka ei vaadi kohtuutonta ponnistusta tai vastuuta. Nuorelle työntekijälle on aina annettava riittävä lepoaika, vähintään 12 tuntia vuorokaudessa.

Nuorelle vaarallisista töistä on ilmoitettava

Alle 18-vuotiaalle nuorelle vaarallisen työn aloittamisesta on tehtävä ilmoitus työsuojeluviranomaiselle. Ilmoituksen tekovastuu on joko työnantajalla tai koulutuksen järjestäjällä yhdessä työnantajan kanssa. Töiden loputtua työntekijällä on oikeus pyynnöstä saada työtodistus. Työtodistuksella työntekijä pystyy osoittamaan aikaisemman työkokemuksen uudelle työnantajalle. Työsopimus-, palkkalaskelma- ja työtodistuslomakkeenkin saa ladata ilmaiseksi työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta Tyosuojelu.fistä.

Työnantajan tulee selvittää ja mahdollisuuksien mukaan poistaa työn vaaratekijät. Nuoria alle 18-vuotiaita työntekijöitä koskevat tietyt erityissäännökset. Jotkut työt on katsottu niin vaarallisiksi tai haitallisiksi, että näiden teettämistä nuorilla on rajoitettu. Nuorille sopivista töistä on luettelo sosiaali- ja terveysministeriön laatimassa asetuksessa.

Nuorelle vaarallisena työnä pidetään sellaista, jossa nuorta työntekijää itseään tai hänen työnsä takia muuta henkilöä saattaa uhata erityinen tapaturman tai terveyden menettämisen vaara. Työ on sallittu vain silloin, jos työn turvallisuudesta on huolehdittu riittävästi ja siitä on tehty ilmoitus työsuojeluviranomaiselle. Sosiaali- ja terveysministeriön vaarallisten töiden esimerkkiluettelossa on mainittu työt, joista tulee ilmoittaa 16-17 -vuotiaan osalta ja joita ei saa teettää alle 16-vuotiaalla.

Lisäksi on määritelty erityisen haitallisia töitä, joita alle 18-vuotiaat eivät saa tehdä ollenkaan. Yötyö on alle 18-vuotiailta kielletty.  

Lisätiedot:
Työsuojeluviranomaisten valtakunnallinen puhelinneuvonta palvelee numerossa 0295 016 620 maanantaista perjantaihin klo 9:00–15:00.

Linkit:
Tyosuojelu.fi > Nuori työntekijä
Työpaikkatiedote: Kesätöissä huomioitava työsuojelu ja työehdot
Työpaikkatiedote: Nuorelle työntekijälle vaarallisista töistä on ilmoitettava