Sisältöjulkaisija

null Kesätyötekijä putosi välikaton läpi – sakot toimitusjohtajalle ja myyntipäällikölle

Kesätyötekijä putosi välikaton läpi – sakot toimitusjohtajalle ja myyntipäällikölle

13.10.2017 – Etelä-Suomi

Vantaan käräjäoikeus tuomitsi rakennus- ja huoltoalan yrityksen toimitusjohtajan 30 päiväsakon ja myyntipäällikön 20 päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 11.10.2017.

Tuomio liittyi Vantaalla 24.7.2015 sattuneeseen työtapaturmaan, jossa työntekijä oli pudonnut yli kolmen metrin korkeudelta lasisen kattotason läpi sen jälkeen, kun hän oli noussut henkilönostimen korista välikatolle. Työntekijä oli ollut puhdistamassa imurin avulla huonekorkeuden yläpuolella olevia putkistoja ja välikattoja.

Työntekijä työskenteli yhtiön palveluksessa kesätyöntekijänä. Hän oli työskennellyt aiemmin ikkunanpesutöissä rappukäytävissä ja toimistoissa, ja käyttänyt työssään nostinta aiemmin vain yhdessä kohteessa. Käräjäoikeus totesi, että työntekijän poistuminen henkilönostimen korista sen ollessa ylös nostettuna oli menettelynä laitteen turvallisuusohjeiden vastaista. Käräjäoikeus katsoi työntekijän kertomuksen osoittaneen, että hänelle oli jäänyt perehdytyksen jälkeen ainakin osittain epäselväksi siivoukseen liittyviä yksityiskohtia, ja työntekijä oli saanut sen käsityksen, että välikattoja tuli imuroida myös välikatolta käsin eli henkilönostimesta poistuen. Oikeus katsoi, että työnantaja ei ollut perehdyttänyt työntekijää työtehtäviin ja niiden turvalliseen suorittamiseen siten, että olisi ottanut riittävästi huomioon työntekijän ammatillisen osaamisen ja työkokemuksen. Käräjäoikeus katsoi myös näytetyn, että työnantajan toimesta tapahtunut työn valvonta oli ollut enintään satunnaista. Lisäksi käräjäoikeus totesi, ettei työnantaja ollut antanut työntekijälle kirjallista lupaa henkilönostimen käyttöön. Toisaalta käräjäoikeus katsoi, ettei ollut riittävää näyttöä siitä, että suoritettavan työn haittojen ja vaarojen arviointia olisi laiminlyöty.

Työsuojelun lakimies Mari Leinonen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta muistuttaa, että työnantajan vastuulla on huolehtia työntekijöidensä riittävästä perehdyttämisestä työpaikan olosuhteisiin sekä oikeisiin työmenetelmiin. Huolellinen perehdytys on erityisen tärkeää esimerkiksi silloin, kun kyseessä on nuori työntekijä.

"Perehdytyksen riittävyyden arvioinnissa on huomioitava erityisesti työntekijän koulutus, ammatillinen osaaminen sekä työkokemus", Leinonen sanoo.

Vantaan käräjäoikeuden tuomio 11.10.2017, R 17/453.

Lisätiedot:
Lakimies Mari Leinonen, puh. 02950 16584, etunimi.sukunimi@avi.fi

Mediapalvelu:
Viestintäasiantuntija Virpi Saarinen, p. 0295 016 021, etunimi.sukunimi@avi.fi 

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
www.tyosuojelu.fi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.