Sisältöjulkaisija

null Kilpailu työpaikkojen hyvistä käytännöistä - ehdota ja osallistu!

Kilpailu työpaikkojen hyvistä käytännöistä - ehdota ja osallistu!

9.11.2018

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto etsii ehdotuksia kilpailuun työpaikkojen hyvistä käytännöistä. Työpaikan hyvä käytäntö lähetetään sähköpostilla terveellinentyo@stm.fi. Viimeinen ehdotusten jättöpäivä on perjantai 18.1.2019. Voittajat saavat palkintonsa marraskuussa 2019 pidettävässä seremoniassa Bilbaossa Espanjassa.

Tiedote ja hakulomake 2018-19 kilpailuun (lataa vain lomake). Ehdokasta palkinnon saajaksi voivat esittää erilaiset organisaatiot esim. yritykset, julkishallinnon työpaikat, koulutuksen järjestäjät, oppilaitokset, työnantajajärjestöt, ammattijärjestöt, ammattiliitot, kansalaisjärjestöt sekä työterveys- ja -turvallisuusriskien ehkäisyyn liittyvät organisaatiot.

Suomi on menestynyt Hyvän käytännön kilpailussa erinomaisesti: Suomessa 2016–2017 jaettujen palkinnonsaajien haastattelut ja hyvän käytännön kuvaukset.

Miksi etsitään työpaikkojen hyviä käytäntöjä?

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) etsii vuosien 2018–2019 Terveellinen työ Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät -kampanjan yhteydessä 14. kerran työpaikoilta hyviä käytäntöjä kemiallisten tekijöiden aiheuttamien riskien tunnistamiseen ja hallintaan. Ratkaisuja voivat esittää kaikki työpaikat ja muut työterveys- ja työturvallisuusriskien ehkäisyyn keskittyvät organisaatiot, jotka ovat kehittäneet tai toteuttaneet hyvän käytännön malleja.

Terveellinen työ – Hyvän käytännön palkinnot –kilpailun 2018–2019 erityinen tavoite on tuoda esiin johtavia esimerkkejä organisaatioista, jotka hallitsevat aktiivisesti kemiallisten tekijöiden työpaikoilla aiheuttamia riskejä. Esimerkkien avulla on tarkoitus osoittaa työnantajille ja työntekijöille hyvien työterveys- ja -turvallisuuskäytäntöjen noudattamisen edut ja samalla edistää niiden leviämistä yrityksissä eri puolilla Eurooppaa. Hyvän käytännön palkinnot -oppaasta löytyy lisätietoa.

Kemiallisten tekijöiden aiheuttamien riskien ehkäisyyn kuuluvia hyviä käytäntöjä ovat toteutetut ratkaisut, joilla pyritään kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan kemiallisten tekijöiden käytössä ja käsittelyssä, jotka takaavat terveelliset ja turvalliset työolot.

Kaikista kilpailuun osallistuvista esimerkeistä tulisi käydä ilmi mm. miten hyvät hallintakäytännöt on toteutettu työpaikalla, mitä niillä on saavutettu, miten riskinarvioinnin tehokas käyttö ja tulosten soveltaminen on toteutettu organisaatiossa kokonaisvaltaisesti ja tehokkaasti kaikkien työntekijäryhmien kohdalla, miten tietoisuutta on lisätty ja miten ennaltaehkäisyn kulttuuria on edistetty.

Tuomariston odotukset hyviltä käytännön ratkaisuilta:

- Työpaikoille kohdistettuja yhteisöllisiä ratkaisuja
- Riskien ehkäisyä työpaikalla hyvän johtamisen avulla, erityisesti tehokasta riskiarviointia käyttämällä ja sen tuloksia soveltamalla
- Pitkäaikaista/pysyvää vaikutusta
- Johdon ja työntekijöiden välistä toimivaa vuoropuhelua
- Voimassa olevan lainsäädännön noudattamista, mieluimmin vähimmäisvaatimukset ylittäen
- Mahdollisuutta soveltaa käytäntöjä muihin työpaikkoihin, mieluimmin myös muihin jäsenvaltioihin ja pk-yrityksiin
- Ajankohtaisen tiedon tarjoamista.

Terveellinen työ -kampanjan 2018–2019 kuvituskuva: ihmishahmoja ja varoitusmerkkejä

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Hannu Stålhammar
Sosiaali- ja terveysministeriö / työ- ja tasa-arvo-osasto
PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO
puh. +358 50 575 2151  etunimi.sukunimi@stm.fi

Neuvotteleva virkamies Reetta Orsila
Sosiaali- ja terveysministeriö / työ- ja tasa-arvo-osasto
PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

puh. +358 50 349 7473 etunimi.sukunimi@stm.fi

tai lähetä sähköpostia terveellinentyo@stm.fi