Sisältöjulkaisija

null Kioskiyrittäjä irtisanoi lisätunteja pyytäneen työntekijän – sakot työsyrjinnästä

Kioskiyrittäjä irtisanoi lisätunteja pyytäneen työntekijän – sakot työsyrjinnästä

7.7.2017 – Etelä-Suomi

Hyvinkään käräjäoikeus tuomitsi Nurmijärvellä sijaitsevan kioskin edustajan 25 päiväsakon rangaistukseen työsyrjinnästä ja työterveyspalvelujen laiminlyömisestä. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 27.6.2017.

Tapauksessa kioskin osa-aikainen työntekijä oli tiedustellut yrityksen edustajalta syytä uuden osa-aikaisen työntekijän palkkaamiseen sen sijaan, että hänelle olisi annettu tilaisuus lisätuntien tekemiseen. Tilanne oli kärjistynyt tämän jälkeen niin, että työnantaja oli irtisanonut työntekijän työsopimuksen. Irtisanomisperusteeksi työnantaja ilmoitti taloudelliset ja tuotannolliset syyt. Irtisanominen tapahtui syyskuussa 2015.

Käräjäoikeus katsoi, että työnantaja oli asettanut työntekijän ammatilliseen toimintaan rinnastettavasta syystä epäedulliseen asemaan ilman painavaa, hyväksyttävää syytä. Käräjäoikeus katsoi, että työnantajan olisi tullut tämä ymmärtää riippumatta siitä, millaista ohjeistusta hän oli mahdollisesti muilta henkilöiltä saanut.

Käräjäoikeuden mukaan uusien osa-aikaisten työntekijöiden palkkaaminen pian asianomistajan irtisanomisen jälkeen osaltaan osoitti, ettei työsopimuksen irtisanominen ollut tosiasiassa perustunut taloudellisiin ja tuotannollisiin syihin.

Tapauksessa tuli myös ilmi, että työnantaja ei ollut järjestänyt työntekijöille lakisääteistä työterveyshuoltoa.

"Työnantaja ei saa kohdella työntekijäänsä epäsuotuisammin sillä perusteella, että työntekijä on vaatinut lakisääteisiä oikeuksiaan", muistuttaa työsuojelulakimies Mari Leinonen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Hyvinkään käräjäoikeuden tuomio 26.7.2017 (R 17/217).

Lisätietoja:
Lakimies Mari Leinonen, puh. 0295 016 584, etunimi.sukunimi@avi.fi

Mediapalvelu:
Viestintäasiantuntija Virpi Saarinen, p. 0295 016 021, etunimi.sukunimi@avi.fi

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
www.tyosuojelu.fi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.