Sisältöjulkaisija

null Kirkkonummella ja Sipoossa valvotaan työpaikkojen radonia

Kirkkonummella ja Sipoossa valvotaan työpaikkojen radonia

23.9.2020

Työsuojeluviranomainen valvoo tänä syksynä Kirkkonummella ja Sipoossa työpaikkojen radonia. Valvonta kohdistetaan työpaikkoihin, joissa on toimintaa maan tasalla tai kellarikerroksessa. Tarkastuksilla valvotaan, että työpaikalla on tehty radonmittaukset ja mittaustulosten perusteella tarvittavat toimenpiteet.

Kirkkonummi ja Sipoo on joulukuusta 2018 alkaen laskettu ns. radonkunniksi, joissa radonmittaukset työpaikoilla ovat pakollisia. Radon on maaperästä sisäilmaan kulkeutuva näkymätön ja hajuton radioaktiivinen kaasu, joka lisää riskiä sairastua keuhkosyöpään.

Tarkastukset tekee Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue.

Vain joka kolmas työpaikka oli tehnyt vaaditut radonmittaukset

Harva työpaikka on tehnyt vaaditut radonmittaukset. Tämä selvisi syksyllä 2019 ja alkuvuodesta 2020 tehdyssä radonvalvonnassa.

Valvonnassa tarkastettiin 458 sellaista työpaikkaa, jossa radonmittaukset tulee olla tehtyinä. Työpaikoista vain 148 oli tehnyt mittaukset (32 % valvontakohteista). 310 työpaikalla mittaukset olivat tekemättä (68 %). Valvontaa tehtiin tuolloin Forssassa, Jokioisissa, Karkkilassa ja Siuntiossa.

Työpaikat: radonmittaus kannattaa aloittaa heti

Jos Sipoossa tai Kirkkonummella sijaitsevan työpaikan radonmittaus on tekemättä, se kannattaa aloittaa nyt. Mittaus kestää kaksi kuukautta. Ohjeet mittaukseen löytyvät Säteilyturvakeskuksen sivulta Radon työpaikoilla.

Työpaikan radonmittaukset koskevat myös monia työpaikkoja, jotka sijaitsevat muualla kuin nyt tarkastettavissa kunnissa. Säteilyturvakeskuksen nettisivuilta löytyy tietoa siitä, missä tapauksissa työpaikan tulee selvittää radonpitoisuus, ja missä kunnissa työpaikkojen radonmittaus on pakollinen. Radonmittausten tekeminen on työnantajan vastuulla.

Radonmittauksen voi tilata esimerkiksi Säteilyturvakeskuksesta, jolloin se lähettää mittauspurkit työpaikalle.

Tietoa radonista:

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Petri Saukkoriipi, p. 0295 016 603
Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki, p. 0295 016 295
etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto