Sisältöjulkaisija

null Kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä ja työaikasuojelurikoksesta ehdollista vankeutta työnantajalle

Kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä ja työaikasuojelurikoksesta ehdollista vankeutta työnantajalle

Mediatiedote 11.3.2016 Etelä-Suomi

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi ravintolayrittäjän kahteen työntekijään kohdistuneesta kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä ja työaikasuojelurikoksesta yhteensä kuuden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Koska asianomistajilla ei ollut korvausvaatimuksia, tuomittiin työnantaja menettämään valtiolle rikoksella saatu hyöty, eli noin 80 000 euroa. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 8.3.2016.

Tapauksessa kiinalaiset työntekijät olivat saapuneet Suomeen ravintolatyöhön työnantajan aloitteesta. Tapaus tuli ilmi, kun yksi työntekijöistä ilmoitti poliisille, että Suomeen saapumisen jälkeen työtä piti tehdä vuoden ajan ilman palkkaa. Työnantaja oli maksanut palkkaa työntekijöiden tileille, mutta pitänyt pankkikortteja hallussaan, niin että työntekijät saaneet varoja käyttöönsä. Lisäksi toisen työntekijän tililtä oli siirretty rahaa työnantajan vaimon tilille. Työpäivät ovat venyneet jopa 13-tuntisiksi. Oikeudenkäynnin aikana asianomistajien kertomukset muuttuivat olennaisesti ja he kertoivat asioista työnantajalleen edullisella tavalla. Tästä huolimatta käräjäoikeus piti esitutkintakertomuksia uskottavimpina.

Käräjäoikeus katsoi tuomiossaan, että työntekijät asetettiin huomattavan epäedulliseen asemaan heidän kansallisen ja etnisen alkuperänsä vuoksi. Lisäksi käräjäoikeus katsoi, että työnantaja on käyttänyt hyväksi työntekijöiden riippuvaista asemaa, taloudellista ahdinkoa ja kielitaidottomuutta sekä ymmärtämättömyyttä ja tietämättömyyttä Suomen työlainsäädännöstä ja palkkaustasosta.

Työsuojelulakimies Ariann Grandell Etelä-Suomen aluehallintovirastosta muistuttaa, että työntekijän mahdollinen suostuminen huonoihin työehtoihin ei vaikuta järjestelyn hyväksyttävyyteen.

Työsuojeluviranomainen valvoo ulkomaalaisen työvoiman käyttöä ja puuttuu tarvittaessa työntekijöiden syrjivään kohteluun.

Helsingin käräjäoikeuden asia nro R 15/7915

Lisätiedot:
Lakimies Ariann Grandell, puh. 029 501 6347, etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto


Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000. Vastuualueella on 200 työntekijää.