Sisältöjulkaisija

null Koeaikapurku sairauslomalla johti sakkoihin

Koeaikapurku sairauslomalla johti sakkoihin

Mediatiedote 17.5.2016 Etelä-Suomi

Vantaan käräjäoikeus tuomitsi tekniikka-alan toimitusjohtajan 20 päiväsakon sakkorangaistukseen työsyrjintärikoksesta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 16.5.2016. 

Työntekijä oli aloittanut työskentelyn yrityksessä keväällä 2014. Hänen kanssaan solmittiin toistaiseksi voimassa oleva työsopimus ja työsuhteen alkuun sovittiin neljän kuukauden työaika. Kesällä hän sairastui ja joutui sairauslomalle. Työnantaja tiedusteli sairausloman aikana milloin työntekijä palaisi työhön, jolloin sovittiin, että työntekijä ilmoittaa heti, kun saa ajankohdan tietoonsa. Heti seuraavana päivänä työnantaja purki työsopimuksen vedoten koeaikaan. Työnantaja perusteli purkamispäätöstään työntekijän riittämättömällä työsuorituksella.

Käräjäoikeus totesi, että työntekijän sairauden ja koeaikapurun välillä on välitön ajallinen yhteys. Työnantaja ei missään vaiheessa ole antanut työntekijälle palautetta tämän väitetystä huonosta työn laadusta. Lisäksi työnantaja on työtodistuksessa arvioinut työntekijän työtaidon hyväksi. Näihin tosiseikkoihin perustuen käräjäoikeus totesi näytetyksi toteen, että työsuhteen purkaminen koeajalla tosiasiassa oli johtunut työntekijän sairaudesta.

”Koeajan tarkoituksena on selvittää työntekijän soveltuvuutta työhön, ei työsuhdetta koeajallakaan saa purkaa syrjivällä perusteella. Koeaikapurulle tulisi aina olla jokin työsuoritukseen liittyvä syy,” huomauttaa työsuojelulakimies Ariann Grandell Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Vantaan käräjäoikeuden tuomio 16.5.2016 (R 15/1439)

Lisätietoja:
Lakimies Ariann Grandell, puh. 029 5016 347, etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.

Päivitetty 18.5.2016 – Toiseen lauseeseen korjattu oikeusaste.