Sisältöjulkaisija

null Koivuvaneritehtaan työnjohtajille päiväsakkoja ja yhtiölle 30 000 euron suuruinen yhteisösakko

Koivuvaneritehtaan työnjohtajille päiväsakkoja ja yhtiölle 30 000 euron suuruinen yhteisösakko

22.7.2019 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Pirkanmaan käräjäoikeus on 27.6.2019 tuominnut kolme koivuvaneritehtaan vuorotyönjohtajana ja työnantajan edustajana toiminutta henkilöä 25 päiväsakon, eli 725 euron, 825 euron ja 950 euron sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi vaneritehtaan 30 000 euron yhteisösakkoon.

Käsiteltävänä oli sastamalalaisella koivuvaneritehtaalla huhtikuussa 2017 sattunut työtapaturma. Työntekijä oli opettamassa toista työntekijää viilunjatkolinjalla työskentelyyn, kun sahan poistoimun suulake tukkeutui. Poistaakseen tukoksen, työntekijä pysäytti koneen vakiintuneen työtavan mukaisesti suojakantta nostamalla, jolloin pysäytys tapahtui koneen varsinaisen pysäytyspainikkeen sijasta turvakytkintä käyttäen. Näin menettelemällä työntekijä saattoi ulottua koneen vaarallisiin osiin niiden vielä ollessa liikkeessä. Poistaessaan tukosta hänen sormensa osuivat viilusahan pyörivään terään vahingoittuen.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että työturvallisuusmääräyksiä oli rikottu viilunjatkolinjan sahaus- ja liimanlevitysyksikön suojaamisen, työolojen jatkuvan seurannan ja siinä havaittuihin epäkohtiin puuttumisen, työntekijälle annettavan opetuksen ja ohjauksen sekä vaarojen selvittämisen ja arvioinnin osalta.

Käräjäoikeus totesi, että asiassa oli ollut riidatonta, ettei laitteen vaara-alueelle pääsyä ollut suojauksella estetty ennen tapaturmaa. Käräjäoikeus katsoi asiassa näytetyn perusteella olleen selvää, että vaarojen arviointi ja vaarallisten työtapojen tarkkaileminen oli ollut puutteellista. Vaarallinen työtapa oli ollut vakiintunut ja jokaisen työvuoron aikana toistuva menetelmä, joten työtapa olisi pitänyt tulla havaituksi. Lisäksi käräjäoikeus katsoi, että kyseisen koneen tukosten selvittämistä varten ei ollut annettu riittäviä ja yksiselitteisiä ohjeita turvallisesta menettelystä.

Jos vaarojen arviointi, työntekijöiden kyseiseen työtehtävään liittyvä ohjeistus ja työtapojen tarkkailu olisi tehty työturvallisuuslain edellyttämällä tavalla, olisi työmenetelmään ja koneen suojaukseen liittyvät vaarat tulleet havaituiksi.    

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 19/1762

Lisätietoja: Lakimies Sari-Anne Salminen, puh. 0295 018 682
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue