Sisältöjulkaisija

null Kokematon työntekijä ei saanut opastusta jyrsimen käyttöön ja loukkaantui – sakkoja työnantajan edustajille

Kokematon työntekijä ei saanut opastusta jyrsimen käyttöön ja loukkaantui – sakkoja työnantajan edustajille

8.1.2018 – Etelä-Suomi

Hyvinkään käräjäoikeus tuomitsi hyvinkääläisen kaapeleita valmistavan yrityksen tuotantojohtajan, tuotantopäällikön ja työnjohtajan jokaisen 30 päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta. Lisäksi yritykselle tuomittiin 15 000 euron suuruinen yhteisösakko. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 4.1.2018.

Tuomio liittyi 9.11.2015 sattuneeseen työtapaturmaan. Työntekijä oli ollut tekemässä suurjännitekaapelin jatkosta suurjännitekaapelilinjan puristintasolla. Hän käytti halkaisemiseen käsikäyttöistä jyrsintä pitäen toisella kädellä kiinni jyrsimestä ja toisella kaapelista. Tuolloin jyrsin lipesi, ja sen terä osui työntekijän vasemman käden peukaloon.

Tapaturmassa loukkaantunut työntekijä oli työskennellyt noin 20 päivää työnantajan palveluksessa ennen tapahtumapäivää, eikä hänellä ollut minkäänlaista metallialan koulutusta. Työntekijä ei ollut aiemmin tehnyt suurjännitekaapelin jatkosta eikä käyttänyt vastaavanlaista jyrsintä. Työntekijälle ei ollut opetettu, miten jyrsintä käytetään, eikä hänen käytössään ollut laitteen käyttöohjetta. Oikeus totesi, että työnantajalla oli ollut velvollisuus huolehtia, että uudet työntekijät perehdytetään uusiin työtehtäviin asianmukaisesti. Perehdyttäminen voidaan delegoida kokeneille työntekijöille, mutta se ei poista esimiesten vastuuta valvoa, että perehdyttäminen on asianmukaista ja riittävää.

Työpaikalla tehdyssä vaarojen ja riskien arviointi -kartoituksessa ei ollut arvioitu riskitekijöitä, jotka liittyvät kaapelijatkoksien tekemisen työmenetelmään tai siinä käytettyihin työkaluihin. Käräjäoikeus totesi, että ennen koneen käyttöönottoa työnantajan on selvitettävä ja arvioitava vaarat sekä tehtävä tarvittavat toimenpiteet niiden poistamiseksi tai minimoimiseksi. Työnantajalla on myös jatkuva velvollisuus tarkkailla työympäristön turvallisuutta.

"Työnantajan vastuulla on aina ennalta selvittää työstä aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä huolehtia siitä, että työ voidaan suorittaa turvallisesti. Työturvallisuussääntelyn tavoitteena on tapaturmien sekä muiden työstä ja työympäristöstä johtuvien terveyshaittojen ja vaarojen ennalta ehkäisy ja torjuminen", korostaa työsuojelulakimies Mari Leinonen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Hyvinkään käräjäoikeuden asia nro R 17/767.
 

Lisätiedot:
Lakimies Mari Leinonen, puh. 0295 016 584, etunimi.sukunimi@avi.fi

Mediapalvelu:
Viestintäasiantuntija Virpi Saarinen, p. 0295 016 021, etunimi.sukunimi@avi.fi 

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
www.tyosuojelu.fi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.