Sisältöjulkaisija

null Kolmanneksessa asbestipurkutöistä huomautettavaa

Kolmanneksessa asbestipurkutöistä huomautettavaa

Mediatiedote 4.5.2023

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet valvovat työpaikoilla suoritettavia asbestipurkutöitä ja asbestipurkutyölupia.  ”Kolmanneksella asbestityömaiden tarkastuksista olemme havainneet puutteita asbestipölyn hallinnan suojauksissa, asbestityön ennakkoilmoituksissa ja asbestityön turvallisuussuunnitelmissa”, kertoo ylitarkastaja Mikko Koivisto.

Työsuojeluviranomaiset saavat nimenomaan asbestiin liittyen eniten rakennusalaan liittyviä yhteydenottoja, joissa kerrotaan esimerkiksi mahdollisista asbestiin liittyvistä ongelmista.

Asbestilupien tarkastukset liittyvät työnantajan lupaprosessiin. ”Tällöin työnantajalla on intressi saada asbestipurkutyölupa ja lupa-asiat ovat olleet pääsääntöisesti kunnossa. Eniten huomautettavaa näissä tarkastuksissa on ollut asbestityössä käytetyissä ilmankäsittelylaitteissa”, toteaa ylitarkastaja Mikko Koivisto.

Osana asbestipurkutyön valvontaa työsuojeluviranomaiset valvovat asbestipurkutyötä koskevaa ilmoitusmenettelyä. Asbestipurkutyöhön ryhtyvän on tehtävä alueellisesti työsuojeluviranomaiselle kirjallinen asbestityön ennakkoilmoitus.

”Ennakkoilmoitus on toimitettava seitsemän päivää ennen purkutyön aloitusta. Valvontaa kohdennetaan mm. ilmoituksiin, joissa seitsemän päivän ilmoitusaika ei täyty. Hätätyön, esimerkiksi putkirikko, osalta ennakkoilmoitus on tehtävä heti, kun se on mahdollista. Muu perusteltu ilmoitusajasta poikkeaminen edellyttää alueellisen työsuojeluviranomaisen hyväksynnän”, muistuttaa ylitarkastaja Mikko Koivisto.

Lisätietoa asianmukaisesta asbestipurkutyöstä löytyy Tyosuojelu.fi -verkkopalvelusta.

Lisätiedot:
Ylitarkastaja Mikko Koivisto, p. 0295 018 672, mikko.koivisto@avi.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue