Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Kolmannen maan kansalaisen palkkaamisesta ilmoitettava TE-toimistoon

Kolmannen maan kansalaisen palkkaamisesta ilmoitettava TE-toimistoon

Verkkouutinen 21.4.2016

(Verkkouutinen ruotsiksi ja englanniksi)

Työsuojeluviranomaisen havaintojen mukaan työnantajat tietävät melko puutteellisesti, että ns. kolmannen maan kansalaisen palkkaamisesta tulee ilmoittaa TE-toimistoon. Selvitys TE-toimistolle on tehtävä viivytyksettä, viikon kuluessa, ja sen tulee sisältää työnteon keskeiset ehdot mm. pääasialliset työtehtävät, työn kesto ja luonne, palkka, sovellettava työehtosopimus ja irtisanomisaika. Tiedot voi antaa TE-palveluiden verkkopalvelusta saatavalla työlupahakemuksen liitelomakkeella (ks. linkki tämän linkki verkkouutisen lopussa).

Työsuojeluviranomainen ohjeistaa työnantajaa havaitsemistaan puutteista ja voi myös ilmoittaa laiminlyönnin poliisille.

Kolmannen maiden kansalaisia ovat muiden kuin Pohjoismaiden, EU:n jäsenmaiden, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaisia. Kolmannen maan kansalainen tarvitsee työntekoa varten yleensä oleskeluluvan. Ulkomaalaislaissa määritellään tilanteet, joissa työnteko Suomessa on sallittu ilman työntekijän oleskelulupaa.

Yleisenä perusperiaatteena ulkomaalaislaissa on, että ulkomaisella työntekijällä pitää olla työnteko-oikeus Suomessa. Työnteko-oikeuden peruste riippuu siitä, minkä maan kansalainen työntekijä on, millaista työtä hän on tulossa Suomeen tekemään ja kuinka pitkäksi ajaksi.

Ulkomaalaislaissa määritellään myös tilanteet, joissa työnteko Suomessa on sallittu ilman työntekijän oleskelulupaa.

Linkit ja lomakkeet:
Työnantajan ilmoittamisvelvollisuus ulkomaisesta työvoimasta. TE-palvelut
Työsuojeluviranomaisilta on saatavissa lomakkeet työnteko-oikeuden ja työsuhteen vähimmäisehtojen kirjaamista varten:
Luettelo ulkomaalaisista työntekijöistä ja heidän työnteko-oikeutensa perusteista (doc)
Ulkomaalaisen työntekijän työnteko-oikeuden peruste (doc)
Selvitys työnteon keskeisistä ehdoista (pdf)
Ulkomaalaislaki (301/2004)

Lisätietoja työsuojeluviranomaisen valtakunnallisesta puhelinneuvonasta p. 0295 016 620
Puhelinneuvonta-sivu