Sisältöjulkaisija

null Kolme työntekijää sai voimakkaan sähköiskun – työturvallisuusmääräysten laiminlyönti johti sakkoihin

Kolme työntekijää sai voimakkaan sähköiskun – työturvallisuusmääräysten laiminlyönti johti sakkoihin

20.11.2017 – Etelä-Suomi

Espoon käräjäoikeus tuomitsi rakennustyömaan työmaapäällikön 60 päiväsakon sakkorangaistukseen ja kahden aliurakoitsijan edustajat 30 ja 40 päiväsakon sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta. Lisäksi päätoteuttajana toiminut yhtiö tuomittiin 15 000 euron yhteisösakkoon. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 17.11.2017.

Käsiteltävänä oli Espoon Saunalahdessa 14.1.2015 sattunut työtapaturma, jossa kolme työntekijää loukkaantui voimalinjojen läheisyydessä tehdyssä nostotyössä. Noston aikana nosturi meni liian lähelle noin 20 metrin korkeudella olevaa voimalinjaa alittaen määritellyt suojaetäisyydet. Nosturin ja 110 kilovoltin voimalinjan väliin syntyi valokaari, jonka johdosta nosturi varautui sähköllä. Työntekijät olivat tuolloin maassa ottamassa vastaan nostettavaa raudoiterullaa ja saivat voimakkaan sähköiskun.

Käräjäoikeus totesi, että päätoteuttajan olisi pitänyt varmistua, ettei turvaetäisyyksiä aliteta huolehtimalla, että noston aikana paikalla on mittamies. Oikeuden mukaan mittauslaitteella pystytään määrittelemään nostojen turvaetäisyys voimajohtoihin nostopaikalla ja tätä kautta selvittämään kaikille nostoon osallistuville, missä vaara turvarajan alittamisesta realisoituu. Silmämääräistä arviointia käräjäoikeus ei pitänyt riittävänä. Käräjäoikeus katsoi, että päätoteuttaja oli laiminlyönyt vaarallisen työn turvallisuussuunnittelun, ja että nostotyöhön osallistuneilla työntekijöillä ei ollut mitään käsitystä siitä, miten nostotyö suurjännitejohtojen läheisyydessä on suunniteltu tehtäväksi.

Aliurakoitsijoiden edustajat olivat käräjäoikeuden mukaan laiminlyöneet selvittää, miten päätoteuttaja oli suunnitellut nostot tehtäväksi vaaralliseksi katsottavassa nostotyössä voimalinjojen läheisyydessä ja tästä huolimatta sallineet työntekijöidensä osallistua työhön.

"Voimalinjojen läheisyydessä tehtävään työhön liittyy erityinen sähkötapaturman vaara, mikäli linjoja ei saateta jännitteettömiksi. Sähkötapaturmien seuraamukset voivat olla vakavia, kuten tässäkin tapauksessa. Yhteisellä rakennustyömaalla, jossa vaaralliseen työhön osallistuu useiden eri aliurakoitsijoiden työntekijöitä, on erityisen tärkeää suunnitella työ huolellisesti. Lisäksi tulee varmistua siitä, että kaikki työhön osallistuvat tietävät, miten työ on suunniteltu suoritettavaksi turvallisesti", korostaa työsuojelulakimies Anna Tiainen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Espoon käräjäoikeuden tuomio 17.11.2017, R 16/1790
 

Lisätiedot:
Lakimies Anna Tiainen
p. 02950 16448, etunimi.sukunimi@avi.fi

Mediapalvelu:
Viestintäasiantuntija Virpi Saarinen
p. 0295 016 021, etunimi.sukunimi@avi.fi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue
www.tyosuojelu.fi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoona henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.

***

Tiedotetta on korjattu 21.11.2017. Alkuperäisessä tiedotteessa yhteisösakon määräksi kerrottiin 20 000 euroa, kun se todellisuudessa oli 15 000 euroa.