Sisältöjulkaisija

null Koneiden maahantuojien osaamista lisätään työsuojeluviranomaisen hankkeella

Koneiden maahantuojien osaamista lisätään työsuojeluviranomaisen hankkeella

27.2.2019

Aluehallintovirastojen (avi) työsuojelun vastuualueet toteuttavat vuonna 2019 valtakunnallisen markkinavalvontahankkeen, jonka tavoitteena on lisätä maahantuojien ja jakelijoiden omaa osaamista koneiden Suomeen tuontiin liittyvistä vaatimuksista. Hankkeen tarkastukset alkavat maaliskuun alussa.

Työsuojeluviranomaisen markkinavalvonnalla huolehditaan siitä, että työkäyttöön tarkoitetut koneet ja tekniset laitteet ovat vaatimusten mukaisia. Valvonta kohdistuu valmistajaan, maahantuojaan tai myyjään. Valvonnan tavoitteena on varmistaa työssä käytettävien koneiden ja teknisten laitteiden turvallisuus, kertoo työsuojelutarkastaja Teuvo Sintonen.

Maahantuojiin kohdistuvan hankkeen tavoitteena on saavuttaa valvonnalla laajempi vaikuttavuus kuin yksittäisiä koneita tarkastamalla. Tarkoituksena on lisätä koneiden Suomeen tuontia tekevien hankinta-ammattilaisten tietämystä koneisiin liittyvistä vaatimuksista ja Suomeen tuojan velvollisuuksista. Työsuojelutarkastaja pitää valvottavassa yrityksessä ensin tietoa jakavan alustuksen koneita ostaville ammattilaisille. Meille on tärkeää saada pöydän ympärille ihmisiä, jotka voivat yrityksessään vaikuttaa koneiden vaatimustenmukaisuuteen, sanoo hankkeessa tarkastuksia tekevä Teuvo Sintonen.

Työsuojeluviranomaisen valvonnalla vaikutetaan koneiden vaatimustenvastaisuuden ja turvallisuuspuutteiden poistumiseen, siten että koneet täyttävät konedirektiivin (2006/42/EY) ja vastaavan kansallisen asetuksen (400/2008) vaatimukset.

Lisää tietoa työsuojeluviranomaisen markkinavalvonnasta löytyy täältä.

Työsuojeluviranomainen valitsee tarkastettavat yritykset, mutta epävarmuutta koneiden maahantuonnissa tunteva yritys voi pyytää tarkastusta ottamalla yhteyttä alla olevaan lisätietojen antajaan.   

Lisätiedot:
Tarkastaja Teuvo Sintonen, p. 0295 016 363, etunimi.sukunimi@avi.fi
Aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

CE-merkintöjä