Sisältöjulkaisija

null Korjausrakentamisen työturvallisuudessa paljon huomauttamista

Korjausrakentamisen työturvallisuudessa paljon huomauttamista

12.6.2018

Korjausrakentamisen työturvallisuuteen keskittyneen kaksivuotisen valtakunnallisen valvontahankkeen johtopäätökset ovat valmistuneet. Korjausrakentamisen työturvallisuudessa on paljon kehitettävää. Toisaalta osa yrityksistä hallitsee korjausrakentamiseen liittyvät vaarat ja toisaalta osalla asiat ovat rempallaan, kertoo ylitarkastaja Ville Lappalainen Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueelta.

Vuosien 20162017 aikana hankkeessa tehtiin yhteensä 2 625 tarkastusta, joista korjausrakentamista tehneillä työmailla 2 312. Näistä 314 oli sellaisia työmaita, joissa kaikki tarkastettavat asiat olivat kunnossa. Tämä vastaa noin 14 prosenttia valvontakohteista, ylitarkastaja Lappalainen toteaa.

Hankkeessa annettiin toimintaohjeita yhteensä 3 883 ja kehotuksia 233. Hallinnolliseen valmisteluun velvoite siirrettiin 17 tapauksessa ja väliaikaisia käyttökieltoja annettiin yksi. Seurantatarkastuksia tehtiin yhteensä 42.

Tarkastukset jakaantuivat yritys- ja työmaatarkastuksiin. Niitä tehtiin päätoteuttaja-, purku- ja pinnoitusyrityksiin sekä asbestipurkutöitä suorittaviin yrityksiin.

Asbestiyritysten toiminnassa nousivat suurimpina puutteina esille työnantajan yleisistä velvoitteista huolehtiminen. Puutteita havaittiin myös työterveyshuollon työpaikkaselvityksissä sekä työn vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa, kertoo Ville Lappalainen.

Asbestityömaatarkastuksilla keskeisimpinä puutteina olivat asbestipölynhallinnan suojaukset, asbestityön suunnitelmat ja altistumisalueen puhtauden varmistaminen. Osassa työmaita asbestityön ennakkoilmoituksissa oli täydennettävää tai sen keskeiset tiedot eivät olleet nähtävillä työmaalla ja asbestityön suorittamisen edellytykset olivat puutteellisia.

Päätoteuttaja- pinnoitus- ja purkuyritysten tarkastuksissa korjattavaa löytyi kemikaaliluetteloissa ja käyttöturvallisuustiedotteissa. Työnantajan yleiset velvollisuudet oli hoidettu puutteellisesti myös monessa yrityksessä, ylitarkastaja Ville Lappalainen sanoo.

Korjausrakentamisen päätoteuttajien ja pinnoitusurakoitsijoiden työmaatoiminnassa oli eniten huomauttamista henkilökohtaisten suojainten käytössä. Työmailta ei aina löytynyt kemikaaliluetteloa sekä pölyntorjunta oli monella työmaalla puutteellista.

Työsuojeluviranomaisen tekemän valvontahankkeen tavoitteena oli ehkäistä kemiallisten tekijöiden aiheuttamaa terveysvaaraa ja -haittaa työpaikoilla.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Ville Lappalainen, p. 0295 016 288, sähköposti: ville.lappalainen@avi.fi
Etelä-Suomen AVI, työsuojelu

Tarkastaja Juha Sinerjoki, p. 0295 018 182, sähköposti: juha.sinerjoki@avi.fi
Lounais-Suomen AVI, työsuojelu