Sisältöjulkaisija

null Korjausrakentamisen työturvallisuudessa paljon kehitettävää

Korjausrakentamisen työturvallisuudessa paljon kehitettävää

2.2.2017

Työsuojeluviranomaiset käynnistivät rakennusalalla vuoden 2016 alussa valtakunnallisen kaksivuotisen korjausrakentamiseen keskittyvän työturvallisuushankkeen. Hankkeen tarkastukset ovat keskittyneet rakennusalan päätoteuttaja-, purku- ja pinnoitusyrityksiin sekä asbestipurkutöitä suorittaviin yrityksiin.

Tarkastuksia on tehty tähän mennessä yhteensä noin 1 300 kappaletta. Viranomaisohjausta vaativia toimintaohjeita on annettu noin 1 900 kappaletta ja kehotuksia reilut sata. Hallinnolliseen valmisteluun siirrettiin velvoite kahdessa tapauksessa. Tarkastuksia, joilla työantajalle ei annettu lainkaan velvoitteita, on ollut kaikkiaan vajaat pari sataa.

- Tarkastusten perusteella voidaan päätellä, että korjausrakentamisen työturvallisuudessa on vielä paljon kehitettävää. Tosin osa yrityksistä hallitsee korvausrakentamiseen liittyvät riskit, kertoo ylitarkastaja Jari Nykänen Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueelta.

Nykäsen mukaan suurimpina puutteina esiin nousevat asbestipölynhallinnan suojaukset, altistumisalueen puhtauden varmistaminen ja asbestityön suorittamisen edellytykset.

- Myös asbestityön ennakkoilmoitusten antamisessa on puutteita. Korjausrakentamisen päätoteuttajien ja pinnoitusurakoitsijoiden toiminnassa on ollut eniten huomauttamista kemikaaliluetteloiden ja käyttöturvatiedotteiden puuttumisesta, pölyntorjunnasta sekä henkilökohtaisten suojainten käytöstä.

Korjausrakentamisen valvontahankkeen keskeisenä tavoitteena on ehkäistä kemiallisten tekijöiden aiheuttamaa terveysvaaraa ja – haittaa työpaikoilla. Lisäksi pyritään siihen, että rakennusalalla osattaisiin suorittaa työturvallisuussäädösten edellyttämällä tavalla kemiallisten tekijöiden vaarojen selvittämistä ja arviointia.

Valvontahanke tekee yhteistyötä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKESin "Rakennusalan kemikaalit"-kampanjan kanssa.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Jari Nykänen, Etelä-Suomen AVI, p. 295 016 321, etunimi.sukunimi@avi.fi

Linkit:
www.tyosuojelu.fi/rakennusala