Sisältöjulkaisija

null Korkein oikeus tuomitsi Timo Rädyn sakkoihin työsyrjinnästä Hilkka Ahteen irtisanomisasiassa

Korkein oikeus tuomitsi Timo Rädyn sakkoihin työsyrjinnästä Hilkka Ahteen irtisanomisasiassa

13.6.2018 – Etelä-Suomi

Pitkä oikeusprosessi saatiin päätökseen, kun Korkein oikeus antoi ratkaisun ns. Ahteen syrjintähaarassa. Oikeus tuomitsi liiton entisen puheenjohtajan Timo Rädyn 20 päiväsakkoon työsyrjinnästä. Tapauksessa oli kysymys siitä, kun Auto- ja kuljetusalan ammattiliitto AKT:n hallitus irtisanoi liiton viestintäpäällikkönä toimineen Hilkka Ahteen liiton palveluksesta sen jälkeen, kun tämä oli tehnyt työsuojeluviranomaiselle valvontapyynnön kokemastaan häirinnästä.  Myöhemmin liiton hallitus palautti Ahteen työsuhteen.

Syyttäjä nosti asiassa syytteet irtisanomisen puolesta äänestäneitä hallituksen jäseniä vastaan. Syytteen saaneet jäsenet tunnustivat teon silloista puheenjohtajaa Timo Rätyä lukuun ottamatta. Rädyn osalta asiaa käsiteltiin sekä käräjä- että hovioikeudessa niin, että ensin Räty tuomittiin työsyrjinnästä ja hovioikeudessa syytteet hylättiin.

Korkein oikeus järjesti asiassa suullisen käsittelyn, jossa tapahtumista kerrottiin samoin kuin alemmissakin oikeusasteissa. Korkeimmalla oikeudella oli ratkaistavanaan kolme oikeuskysymystä. Tuomiossaan oikeus vahvisti työsuojeluviranomaisen käsityksen siitä, että työsyrjintärikoksen tarkoittamana ammatillisena toimintana pidetään myös sitä, että työntekijä ilmoittaa kokemastaan epäkohdasta työsuojeluviranomaiselle. Seuraavaksi oikeuden oli ratkaistava kysymys siitä, oliko kyse epäedulliseen asemaan asettamisesta, vaikka työsuhde on irtisanomisaikana palautettu. Tältä osin Korkein oikeus katsoi, että kyse on ollut lain tarkoittamasta syrjintäteosta. Kolmanneksi oikeus arvioi sitä, mikä merkitys vastaajan väittämällä luottamuspulalla liiton johdon ja Ahteen välillä oli irtisanomisen perusteena. Korkein oikeus katsoi ratkaisussaan, että suullisessa käsittelyssä oli tullut näytetyksi, että Hilkka Ahteen tekemä valvontapyyntö oli tosiasiallisesti vaikuttanut irtisanomiseen, vaikka yleistä luottamuspulaa työnantajan ja työntekijän välillä olisikin ollut.

Työsuojelulakimies Aki Eriksson pitää oikeuden päätöstä erinomaisena. ”Korkein oikeus vahvisti ratkaisullaan työntekijöiden oikeutta vaikuttaa työoloihin viranomaisen avulla. On tärkeää, että työntekijät uskaltavat tehdä valvontapyyntöjä työsuojeluviranomaiselle ilman pelkoa siitä, että valvontaprosessi johtaa oman työsuhteen päättymiseen. Ratkaisu korostaa myös työnantajan vastuuta irtisanomisen oikeellisuudesta, eikä vastuusta voi vapautua vain sillä, että myöhemmin palauttaa työsuhteen.”   

Lisätiedot:
Lakimies Aki Eriksson, puh. 029 501 6254,
etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto