Sisältöjulkaisija

null Kotihoito kuormittaa monia työntekijöitä, mutta osa työpaikoista on onnistunut vähentämään kuormitusta

Kotihoito kuormittaa monia työntekijöitä, mutta osa työpaikoista on onnistunut vähentämään kuormitusta

26.9.2017 – Etelä-Suomi

Työsuojeluvalvonnan havaintojen mukaan kotihoidon työntekijät kokevat paljon kuormitusta, ja kuormituksen terveydellinen haitta on usein arvioimatta. Samalla valvonnassa on kuitenkin nähty useita lupaavia esimerkkejä siitä, miten jotkut työpaikat ovat onnistuneet vähentämään kuormitusta. Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on valvonut kotihoitoa Etelä-Suomessa vuodesta 2016 alkaen yhteensä 160 työsuojelutarkastuksella. Näistä 70 työpaikkaa sai viranomaisohjausta psykososiaalisen kuormituksen hallitsemiseksi.

Kotihoidon työntekijöiden kuormituksen syitä on monia: Asiakkaiden määrä ja hoidontarve on kasvanut, mutta työntekijöiden määrä ei samassa suhteessa. Päivässä asiakkaita voi olla 10–12, ja he ovat aiempaa moniongelmaisempia. Liikkumiseen ja raportointiin kuluvaa aikaa ei huomioida riittävästi työn suunnittelussa. Työntekijät kokevat jatkuvaa riittämättömyyttä, kun eivät voi tehdä työtään niin hyvin kuin pitäisi. Kotihoidon henkilöstön vaihtuvuus on suuri, jolloin vakityöntekijöiden täytyy jatkuvasti perehdyttää ja varmistella työn sujuvuutta.

”Kotihoidossa vuodepaikat eivät tule koskaan täyteen: asiakkaita tulee lisää ilman, että työntekijämäärät kasvavat samassa suhteessa. Työpäivät on mitoitettu niin tiukoiksi, että ne eivät sietäisi yhtään häiriöitä ja viime hetken muutoksia, joita on kotihoidossa koko ajan”, tiivistää ylitarkastaja Ulla Arvo Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Kun kuormitus pitkittyy, myös uupumisen ja tapaturmien riskit kasvavat. Työnantajan on oltava tietoinen työhön liittyvästä kuormituksesta ja sen mahdollisesta haitasta työntekijöiden terveydelle. Käytännössä tämä edellyttää työnantajan ja työterveyshuollon yhteistyötä.

Tarkastuksilla on tullut ilmi, että työnantajalla on usein myönteisempi käsitys arjen sujuvuudesta kuin työntekijöillä.

”Usein työnantajat eivät riittävästi seuraa työn tekemistä, jotta he tietäisivät, mitä kentällä oikeasti tapahtuu. Kannustan työnantajia kuuntelemaan herkällä korvalla työntekijöiden kehittämisajatuksia ja näkemyksiä työstä”, Arvo kertoo.

Paljon on tehty, ja joukossa on hyviä onnistumisia

Valvonnassa on todettu, että kotihoidon työpaikat ovat tehneet ja tekevät paljon kuormituksen vähentämiseksi. Toimenpiteiden vaikutus näkyy viiveellä, mutta jo nyt voi todeta, että osa on myös onnistunut tässä tavoitteessa varsin hyvin. Onnistumisten taustalla on esimerkiksi työpäivien rakenteen muokkaus järkevämmäksi, työnjaon tehostaminen hoitohenkilöstön ammattipätevyys huomioiden ja kotiin vietävien palvelujen uudelleenorganisointi kuntatasolla. Työn suunnitteluun ja organisointiin on panostettu, ja varahenkilöjärjestelmiä on otettu taas käyttöön.

”Olen usein kuullut sanottavan, että kotihoidon kuormittavuudelle ei vaan voi mitään. Valvonnassa nähtyjen esimerkkien valossa tämä ei pidä paikkansa. Rohkaisen työnantajia miettimään töiden järjestelyjä uudella tavalla ja kokeilemaan uudenlaisia ratkaisuja, jotta kuormitus saataisiin vähenemään ja kotihoito olisi mielekäs työpaikka osaaville ammattilaisille”, Arvo kannustaa.
 

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Ulla Arvo, p. 0295 016 233, etunimi.sukunimi@avi.fi

Mediapalvelu:
Viestintäasiantuntija Virpi Saarinen, p. 0295 016 021, etunimi.sukunimi@avi.fi

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
www.tyosuojelu.fi
 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.