Sisältöjulkaisija

null Kuljettajat rikkovat ajo- ja lepoaikoja edelleen usein

Kuljettajat rikkovat ajo- ja lepoaikoja edelleen usein

27.6.2017 – Etelä-Suomi

Työsuojeluviranomaisen valvontahavaintojen mukaan kuljetusalan yritykset rikkovat ajo-ja lepoaikoja edelleen usein. Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen viime vuonna valvomista yrityksistä vain 11 % sai puhtaat paperit ajo- ja lepoaikoihin kohdistuvasta tarkastuksesta.

Vakavimmat laiminlyönnit ilmoitettiin poliisille esitutkintaan. Vuonna 2016 ilmoituksia tehtiin 16, ja tänä vuonna toukokuun loppuun mennessä niitä on tehty jo 13. Usein kyse oli siitä, että ajopiirturitietoja ei ollut säilytetty, jolloin todellisia ajo- ja lepoaikoja ei voitu selvittää. Toinen yleinen syy ilmoitukseen oli se, että ajo- ja lepoajoissa oli räikeitä rikkeitä.

”Rikkomuksia tehneillä kuljettajilla vuorokautinen ajoaika on venynyt usein 12–20 tunnin tai jopa 30 tunnin pituiseksi. Kun vuorokautinen lepoaika jää useana perättäisenä päivänä 2–5 tuntiin, alkaa kuljettajan vireystila olla jo hyvin heikko kuljettamaan yli 60 tonnin painoista ajoneuvoyhdistelmää liikenneturvallisuutta vaarantamatta”, kertoo työsuojelutarkastaja Ari Pulli Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Ajo- ja lepoaikavalvonnan tavoitteena on työntekijöiden kuormittumisen ehkäisy ja liikenneturvallisuuden varmistaminen. Lisäksi tavoitteena on torjua harmaata taloutta. Valvonnalla pyritään varmistamaan, että yritykset eivät saavuta taloudellista hyötyä tai kilpailuetua rikkomalla ajo- ja lepoaikasäädöksiä tai moottoriajoneuvon kuljettajien työaikasäädöksiä.

Vuonna 2016 Etelä-Suomen ajo- ja lepoaikavalvonnassa tarkastettiin yhteensä 97 000 kuljettajatyöpäivää 262 eri yrityksessä. Tänä vuonna on toukokuun loppuun mennessä tarkastettu 38 000 kuljettajatyöpäivää 150 yrityksessä.

Ajopiirturin ja kuljettajakortin tiedot säilytettävä vuoden ajan

Ajo- ja lepoaika-asetuksen mukaan yrityksen on jäljennettävä ajo- ja lepoaikatiedot ajoneuvon digitaalisesta ajopiirturista kahden kuukauden välein, ulkomailla olevasta ajoneuvosta ajoneuvon tultua Suomeen ja kun ajoneuvo luovutetaan pois yrityksen omasta hallinnasta. Kuljettajakortin ajo- ja lepoaikatiedot yrityksen on jäljennettävä vähintään kolmen viikon välein niiltä viikoilta, joina kuljettaja on työssä. Ajopiirturitiedot ja kuljettajakortista tallennetut tiedot on säilytettävä vuoden ajan.

 

Lisätietoja:
Työsuojelutarkastaja Ari Pulli, p. 0295 016 336, etunimi.sukunimi@avi.fi

Mediapalvelu:
Viestintäasiantuntija Virpi Saarinen, p. 0295 016 021, etunimi.sukunimi@avi.fi

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
www.tyosuojelu.fi
 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.