Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Kuormitus hallintaan toimistotyössä – toimistohotelleja valvotaan keskitetysti

Kuormitus hallintaan toimistotyössä – toimistohotelleja valvotaan keskitetysti

Mediatiedote 30.3.2016 Etelä-Suomi

Toimistotyön työsuojeluvalvonta jatkuu Etelä-Suomessa. Osana toimistotyön valvontaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen työsuojelutarkastajat valvovat toimistohotelleja keskitetysti viikoilla 14 ja 21. Tänä aikana tarkastetaan kymmeniä yrityksiä, joiden toimitilat sijaitsevat toimistohotelleissa. Keskitetyn valvonnan tarkoituksena on tavoittaa nopeasti suuri määrä yrityksiä ja valvonnan lisäksi jakaa tietoa työsuojelun merkityksestä toimistotyössä.
Tänä vuonna toimihenkilövaltaisten työpaikkojen tarkastuksilla keskitytään psykososiaalisen kuormituksen valvontaan. Valvonnan lähtökohtana toimii työpaikan vaarojen arviointi, joka on säädetty työnantajan velvollisuudeksi. Työnantajan tulee tunnistaa, minkälaisia kuormitustekijöitä työpaikalla esiintyy sekä arvioida, aiheuttavatko ne terveydelle vaaraa.  
Toimistotyön kuormitustekijät liittyvät työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen. Kuormitustekijöitä voivat olla esimerkiksi kohtuuton vastuu ja työhön liittyvä runsas matkustaminen, tai edellytys olla tavoitettavissa puhelimitse tai sähköpostitse varsinaisen työajan ulkopuolella. Toimistotyön kuormitustekijöitä voivat olla myös toimimaton yhteistyö organisaatiossa ja asiakastyöhön liittyvät vaikeat vuorovaikutustilanteet.

Myös työaikaan liittyvä kuormitus tulee arvioida 

Vaarojen arvioinnissa on huomioitava myös työajoista aiheutuvat haittatekijät. Työnantajan on seurattava tehtyä työaikaa ja huolehdittava lepoaikojen toteutumisesta, jotta työntekijällä on riittävästi aikaa palautua työstä. Tarvittavia tietoja työaikoihin liittyvien tekijöiden selvittämiseksi saa muun muassa työaikakirjanpidosta. Toimistotyöhön suunnattiin valvontaa myös vuonna 2015. Tuolloin noin kolmanneksella työpaikoista oli puutteita työaikakirjanpidossa, eli tehtyä työaikaa ei seurattu riittävästi.
Työsuojeluvalvonnan tavoitteena on varmistaa, että työ on turvallista ja terveellistä sekä tukea työpaikan omaa työsuojelutyötä. Työsuojeluhallinnon verkkosivuilta löytyy tietoa psykososiaalisen kuormituksen hallinnasta ja ohjeita sekä työnantajille että työntekijöille.

Lisätietoja:
Työsuojelutarkastaja Eila Hasunen, p 0295 016 243
Työsuojelutarkastaja Anna-Maija Arvassalo, p. 0295 016 231
Ylitarkastaja Sari Roivainen, p. 0295 016 346
etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto