Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Lähes kaksituhatta sai työsuojeluviranomaiselta apua liittyen häirintään

Lähes kaksituhatta sai työsuojeluviranomaiselta apua liittyen häirintään

Mediatiedote 27.3.2017 Etelä-Suomi

Työsuojeluviranomaisen valtakunnalliseen puhelinneuvontaan tuli viime vuonna noin 1 800 soittoa liittyen häirintään. Eniten yhteydenottoja tuli sosiaali- ja terveysalalta. Palkansaajien määrään nähden eniten soittoja tuli muun muassa järjestöistä ja julkishallinnosta. Nämä tiedot selviävät tuoreesta raportista Häirinnän valvonta Etelä-Suomessa 2016: selattava verkkojulkaisu ja tulostettava pdf-muotoinen raportti.

Tyypillinen soittaja oli työntekijä, joka koki häirintää esimiehen taholta ja halusi neuvoa tilanteen käsittelyyn työpaikalla. Soittajien kokemia häirintätekoja olivat muun muassa toistuva uhkailu, ilkeät ja vihjailevat viestit, väheksyvät ja pilkkaavat puheet, työnteon jatkuva perusteeton arvostelu ja vaikeuttaminen, työyhteisöstä eristäminen ja työnjohto-oikeuden väärinkäyttö.

Soittajat olivat tyytyväisiä saamaansa apuun

Työsuojeluviranomaisen puhelinneuvonnassa häirintään liittyvät puhelut ohjataan ns. työhyvinvointiasioihin erikoistuneille tarkastajille, samoin kuin psykososiaaliseen kuormitukseen ja syrjintään liittyvät. Syksyllä 2016 tehdyn asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella soittajat kokivat saamansa avun hyväksi: työhyvinvointiin liittyvä palvelu sai asteikolla 1–5 arvosanan 4,38.

Työsuojeluviranomaisen puhelinneuvonta palvelee arkisin virka-aikaan numerossa 0295 016 620. Neuvontaan voi soittaa myös ilman, että kertoo nimeään.

Etelä-Suomessa 17 työnantajaa sai velvoitteita häirintäasiassa

Useimmat häirintäasiassa soittavat toivovat tarkastajalta lähinnä neuvoja. Mikäli vaikuttaa siltä, että työnantaja ei ole toiminut häirintäasiassa lain edellyttämällä tavalla, tarkastaja ottaa tapauksen valvottavaksi. Tämä kuitenkin edellyttää häirintää kokeneen työntekijän kirjallista suostumusta.

Häirintää koskevien yhteydenottojen johdosta tehtiin Etelä-Suomessa viime vuonna 38 tarkastusta, joista 17:ssä annettiin työnantajalle häirintäasiaan liittyen toimintaohje tai kehotus. Useimmiten näissä velvoitettiin työnantajaa poistamaan terveyttä vaarantava häirintä. Viidessä tapauksessa ilmeni lisäksi syitä epäillä työturvallisuusrikosta, ja asia ilmoitettiin poliisille. On huomioitava, että yhteydenottojen määrää ei tilastoida alueittain, joten Etelä-Suomen tarkastusmääriä ei voi suoraan verrata valtakunnalliseen yhteydenottojen määrään.

 

Lisätietoja:
Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso
p. 0295 016 487, etunimi.m.sukunimi@avi.fi

Työsuojelutarkastaja Katja Savolainen
p. 0295 016 454, etunimi.sukunimi@avi.fi

Työsuojeluhallinnon sivuilla tietoa häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta www.tyosuojelu.fi/tyoolot/epaasiallinen-kohtelu

Mediapalvelu:
Viestintäasiantuntija Virpi Saarinen
p. 0295 016 021, etunimi.sukunimi@avi.fi

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

www.tyosuojelu.fi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoona henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.