Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Lähetettyjen työntekijöiden määrä selvässä kasvussa – lainsäädännön noudattamisessa paljon puutteita

Lähetettyjen työntekijöiden määrä selvässä kasvussa – lainsäädännön noudattamisessa paljon puutteita

Mediatiedote 27.6.2023

Työsuojeluviranomainen teki Suomessa vuonna 2022 lähes 300 työntekijöiden lähettämiseen liittyvää tarkastusta. Keskeinen valvottava asia oli se, että ulkomailta Suomeen työntekijöitä lähettävät yritykset ja lähetettyjä työntekijöitä käyttävät tilaajayritykset noudattavat Suomen lainsäädäntöä lähetettyjen työntekijöiden osalta. 

Eniten toimintaohjeita annettiin ilmoitusvelvollisuudessa havaituista puutteista. Paljon puutteita havaittiin myös palkkauksessa, työaikakirjanpidossa sekä työsuhteen ehdoissa. 

Tilaajiin kohdistuvia tarkastuksia tehtiin 180. Lähetettyjen työntekijöiden työsuhteen vähimmäisehtoja valvottiin 89 tarkastuksella. Loput 27 tarkastusta kohdistuivat velvoitteisiin, joiden laiminlyönnistä voidaan määrätä laiminlyöntimaksu.  

Tiedot selviävät juuri julkaistusta raportista Työntekijöiden lähettämisen valvonta ja lähettämisilmoitukset vuonna 2022.

Suomeen lähetetään yhä enemmän työntekijöitä 

Lähettävän yrityksen on tehtävä työntekijän lähettämisestä ilmoitus työsuojeluviranomaiselle. Näiden ilmoitusten määrä kasvoi voimakkaasta edelliseen vuoteen verrattuna. Kaikkiaan ilmoituksia tehtiin 18 337, mikä on 83 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Tästä huolimatta ilmoitusvelvollisuuden noudattamisessa havaittiin edelleen paljon puutteita. 

Lähetettyjen työntekijöiden määrää Suomessa kuvaa parhaiten yritysten ensimmäisissä ilmoituksissa ilmoitettujen työntekijöiden määrä, joka vuonna 2022 oli 30 410. Tämä tarkoittaa noin 21 % kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Lukumäärän osalta tarkka vertailu ei ole mahdollista, sillä ennen 1.10.2021 ilmoitukseen tarvittiin vain tieto työntekijöiden arvioidusta määrästä viiden henkilön tarkkuudella.

Lähettämisen volyymin kasvu näkyi myös lähetettyjen työntekijöiden yhteysviranomaiselle suunnattujen kysymysten määrässä. Erityisesti tietoa kaivattiin lähettävän yrityksen velvollisuuksista ja siitä, millä aloilla lähetettyjä työntekijöitä koskevaa lakia sovelletaan. Myös kolmansien maiden kansalaisten työnteko-oikeus nousi kysymyksissä usein esille. 

Tietoa lähettäville yrityksille ja lähetetyille työntekijöille 

Työsuojeluviranomainen on viime vuosina pyrkinyt viestimään aiempaa enemmän lähettäville yrityksille ja lähetetyille työntekijöille. Vuonna 2022 järjestettiin englanninkielinen verkkoseminaari, jossa kerrottiin lähetetyn työntekijän oikeuksista Suomessa. Keskeiset lähettämiseen liittyvät määräykset on myös koottu Tyosuojelu.fi -sivustolle osioon Lähetetty työntekijä.

Avaa raportti tästä: Työntekijöiden lähettämisen valvonta ja lähettämisilmoitukset vuonna 2022 (pdf).

Raportti julkaistaan myöhemmin myös ruotsiksi ja englanniksi. Ruotsinkielinen raportti julkaistaan sivulla Publikationer ja englanninkielinen sivulla Publications.


Lisätietoja:
Ylitarkastaja Antero Seppänen 
+358 295 018 181, etunimi.sukunimi@avi.fi 
Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue