Sisältöjulkaisija

null Laiminlyönnit asbestin purkutyössä toivat sakkoa ja yhteisösakon

Laiminlyönnit asbestin purkutyössä toivat sakkoa ja yhteisösakon

13.5.2015 – Etelä-Suomi

Laiminlyönnit asbestin purkutyössä toivat sakkoa ja yhteisösakon

Etelä-Suomi, työsuojelun vastuualue

Kanta-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi LVI-urakoitsijan edustajalle 30 päiväsakkoa eli 690 euron sakkorangaistuksen työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi yhtiö tuomittiin 4000 euron yhteisösakkoon. Käräjäoikeus julisti tuomionsa 6.5.2015.

Tapauksessa käsiteltiin Hämeenlinnan Lammilla kerrostalon korjaustyömaalla tehtyä putkieristeiden purkutyötä. Kohteessa ei ollut tehty asbestikartoitusta. Purkutyö tehtiin ilman suojaimia ja vaara-alueen suojaamista, ja asbestia pääsi leviämään kellarikomeroiden tavaroihin ja ilmaan. Päätoteuttajana kohteessa toimineella ja purkutyötä suorittaneella urakoitsijalla ei ollut valtuutusta asbestipurkutyöhön.

Oikeus totesi muun muassa, että purkutyötä tekevän urakoitsijan olisi tullut ottaa selvää kohteeseen liittyvistä riskeistä. Työselitykseen oli kirjattu, että sitä ei ole kartoitettu eikä ole varmuutta siitä, että kohteessa ei ole asbestia. Lisäksi työnantajan edustajan kertoman mukaan putkieristeiden purkukohteissa voi aina olla asbestia.

Työsuojelun lakimies Tanja Välke muistuttaa, että korjausrakentamisessa, jossa puretaan vanhoja rakenteita kuten putkieristeitä, on tärkeää huolehtia sitä, että asianmukaiset kartoitukset ja selvitykset on tehty kaikista purettavista rakenteista.

Asbestilainsäädäntö muuttuu vuoden 2016 alusta

Vuoden 2016 alusta voimaan tuleva asbestilaki ja -asetus eivät mahdollista enää asbestikartoituksen tekemättä jättämistä. Kartoitusvelvoite säilyy rakennuttajalla tai muulla taholla, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta. Lisäksi kartoitusvelvoite laajenee koskemaan myös yhteisellä työpaikalla toimivaa päätoteuttajaa. Tulevaisuudessa voidaan siis purkaa ainoastaan kartoitettuja rakenteita. Asbestipitoisiksi todettuja rakenteita saa jatkossa purkaa vain purkuluvan omaava työnantaja tai itsenäinen ammatinharjoittaja, vaikka purkaminen tapahtuisi ulkotiloissa.

Kanta-Hämeen käräjäoikeuden tuomio, asianro: R 15/196


Lisätiedot:
Lakimies Tanja Välke, puh. 029 501 6388, etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000. Vastuualueella on 200 työntekijää.