Sisältöjulkaisija

null Laiminlyöty työtodistus tuotti sakot Tampereella

Laiminlyöty työtodistus tuotti sakot Tampereella

30.1.2018 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Pirkanmaan käräjäoikeus on 30.1.2018 tuominnut tamperelaisen eläkeläisen 15 päiväsakon rangaistukseen työsopimuslakirikkomuksesta.

Käsiteltävänä oli työtodistuksen antamisen laiminlyöntiä koskenut tapaus. Eläkeläinen oli palkannut henkilökohtaisen avustajan joulukuussa 2015. Työsuhde päättyi helmikuussa 2016 palkanmaksuongelmien takia. Työntekijä pyysi työtodistusta työsuhteestaan sitä kuitenkaan saamatta. Työntekijän ammattiliitto oli sen jälkeen pyytänyt työnantajaa kirjoittamaan työtodistuksen, mutta tuloksetta. Seuraavaksi työntekijä kääntyi työsuojeluviranomaisen puoleen.

Työsuojeluviranomainen lähetti työnantajalle kirjallisen kehotuksen lyhyessä määräajassa toimittaa työntekijälle tälle kuuluva työtodistus, mutta tämäkään kehotus ei saanut työnantajaa toimimaan asiassa. Työsuojeluviranomainen ilmoitti asian poliisille, koska työtodistuksen antamisen laiminlyönti on työsopimuslaissa säädetty rangaistavaksi rikokseksi.

Esitutkinnan jälkeen asia siirtyi syyttäjälle ja tämä nosti syytteen työsopimuslakirikkomuksesta.

Käräjäoikeus totesi, että työnantaja oli syyllistynyt rikokseen ja tuomitsi tämän sakkorangaistukseen. Työntekijällä ei ollut asiassa vaatimuksia.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue muistuttaa, että työnantaja on velvollinen antamaan työntekijälle työsuhteen päätyttyä työtodistuksen, mikäli työntekijä sellaista pyytää. Työtodistusta tarvitaan mm. uuden työn hakemisessa ja työttömyysturva-asioita käsiteltäessä. Jos työtodistusta ei anneta, koituu siitä työntekijälle monenlaista harmia ja joissakin tapauksissa jopa taloudellista vahinkoa. Velvoitteensa laiminlyönyt työnantaja voidaan sakkorangaistuksen ohella velvoittaa korvaamaan aiheuttamansa vahinko.

Työsuojeluviranomainen ilmoittaa rikoksina poliisille tapaukset, joissa työnantaja ei kehotuksen jälkeenkään anna työtodistusta. Työsuojeluviranomainen voi myös tehdä päätöksen, jolla työnantaja velvoitetaan antamaan työtodistus ja asettaa tehosteeksi uhkasakon.

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 17/6400

Lisätietoja: Lakimies Jouni Kallioluoma, puh. 0295 018 659
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue