Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Lämmityskausi alkanut: työpaikan radon mitattava korkean radonpitoisuuden alueella

Lämmityskausi alkanut: työpaikan radon mitattava korkean radonpitoisuuden alueella

Mediatiedote 10.11.2015

Työnantajan on selvitettävä työpaikan hengitysilman radonpitoisuus kunnissa, missä radonia esiintyy tavallista enemmän. Näissä kunnissa radonpitoisuus on mitattava myös kouluissa, päiväkodeissa ja muissa vastaavissa julkisissa tiloissa. Säteilyturvakeskus ylläpitää luetteloa tällaisista kunnista. Myös muissa kunnissa radonpitoisuus on selvitettävä työpaikoilla, jotka sijaitsevat harjuilla tai muilla hyvin ilmaa läpäisevillä sora- ja hiekkamuodostumilla.

Radon on hajuton ja näkymätön radioaktiivinen kaasu, joka pääsee huoneilmaan talon alla olevasta maaperästä erityisesti lämmityskaudella. Pitkäaikainen altistuminen radonille lisää riskiä sairastua keuhkosyöpään.

Työpaikoilla radonpitoisuus ei saa säännöllisessä työssä ylittää arvoa 400 becquereliä kuutiometrissä ilmaa (Bq/m3). Jos on syytä epäillä, että tämä toimenpidearvo voi täyttyä, työnantaja on velvollinen selvittämään työtilojen radonpitoisuuden.

Radonasioissa toimivaltainen viranomainen on Säteilyturvakeskus (STUK). Työsuojeluviranomaisen työpaikkatarkastuksilla valvotaan tarvittaessa, onko työnantaja selvittänyt työtilojen radonpitoisuuden. Mikäli ei ole, niin työsuojeluviranomainen antaa asiasta velvoitteen. Mahdolliset viranomaisen jatkotoimenpiteet kuuluvat STUKin toimivaltaan.

Radonasioissa STUK on lisätietoja antava asiantuntija.

Lisätietoja:

Radon työpaikoilla

Luettelo kunnista, joissa työpaikkojen radonmittaus on pakollinen
 

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet valvovat työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista. Lisäksi vastuualueet antavat ohjeita ja neuvoja työn terveyteen ja turvallisuuteen sekä työsuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä. Lisätietoa terveestä ja turvallisesta työstä työsuojeluhallinnon uudistuneessa verkkopalvelussa www.tyosuojelu.fi.