Sisältöjulkaisija

null Leppävirtalaiselle siivousfirmalle uhkasakot työsuhdeasiakirjojen laiminlyönnistä

Leppävirtalaiselle siivousfirmalle uhkasakot työsuhdeasiakirjojen laiminlyönnistä

5.3.2019 – Itä-Suomi

Työsuojeluviranomainen on tuominnut leppävirtalaiselle siivousyritykselle 6 000 euron uhkasakot, koska yhtiön edustaja ei ole antanut entiselle työntekijälleen palkkalaskelmaa eikä työtodistusta.

Yrityksessä töissä ollut siivooja otti syyskuussa 2018 yhteyttä aluehallintovirastoon, koska hän ei ollut pyynnöistään huolimatta saanut työnantajaltaan yhtä palkkalaskelmaa eikä työtodistusta työsuhteensa päätyttyä.

Työsuojelutarkastaja asetti asiakirjojen antamiseksi määräajan, mutta yhtiön edustaja ei tarkastajaa totellut. Tämän vuoksi työsuojeluviranomainen teki asiasta poliisille rikosilmoituksen ja määräsi yrittäjämiehen antamaan asiakirjat sakon uhalla. Työsuojeluviranomainen asetti molempien asiakirjojen osalta 3 000 euron uhkasakot. Yhtiön edustaja ei kuitenkaan totellut viranomaisen määräystä, minkä vuoksi työsuojeluviranomainen tuomitsi miehen maksettavaksi asetetut yhteensä 6 000 euron uhkasakot. Yhtiön omistajajohtaja sai uhkasakkojen tuomitsemispäätöksen tiedokseen 22.2. Samalla päätöksellä työsuojeluviranomainen ilmoitti, että työsuojeluviranomainen harkitsee uusien, yhteensä 10 000 euron uhkasakkojen asettamista uudella määräajalla. Nämä uhkasakot työsuojeluviranomainen aikoo kohdentaa yhtiön edustajaan henkilökohtaisesti.

Ylitarkastaja Sampo Pelkonen toteaa, että työtodistuksen saaminen viivytyksettä on työntekijälle usein käytännössä tärkeää, koska työntekijä voi tarvita sitä uuden työ- tai opiskelupaikan hakemisessa. Työtodistus ja palkkalaskelmat ovat tärkeitä asiakirjoja myös siksi, että työntekijä voi tarvita niitä työttömyyspäivärahan saamiseksi. Ylitarkastaja Sampo Pelkonen muistuttaakin, että työnantajalla on velvollisuus antaa kaikille työntekijöille palkkalaskelma ilman eri pyyntöä jokaisen palkanmaksun yhteydessä ja työtodistus työsuhteen päättyessä viivytyksettä työntekijän sitä pyytäessä. Näiden asiakirjojen antamatta jättäminen on säädetty laissa rangaistavaksi laiminlyönniksi, josta työsuojeluviranomaisella on velvollisuus tehdä poliisille rikosilmoitus. Jos työnantaja ei anna asiakirjoja työntekijän pyynnöstä huolimatta, työsuojeluviranomainen asettaa lisäksi yhdenmukaisesti kaikille työnantajille uhkasakot niiden antamiseksi.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Sampo Pelkonen, puhelin 029 501 6995, etunimi.sukunimi@avi.fi
Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue, Mikkelin toimipaikka