Sisältöjulkaisija

null Liian suuri työkäsine aiheutti sormivamman – työnantajalle sakot opastuksen puutteesta

Liian suuri työkäsine aiheutti sormivamman – työnantajalle sakot opastuksen puutteesta

24.5.2018 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Pirkanmaan käräjäoikeus on 24.5.2018 tuominnut tamperelaisen elinkeinonharjoittajan 10 päiväsakon rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Vastaaja oli laiminlyönyt työntekijälle annettavan riittävän opastuksen ja ohjauksen.

Käsiteltävänä oli elokuussa 2016 sattunut työtapaturma. Työntekijä oli leikkaamassa sähkötoimisella pyörösahalla alumiinia. Hänellä oli käsissään kumihansikkaat, jotka suojasivat ihoa sahauksessa syntyvältä teräöljyltä. Hansikkaat olivat kuitenkin hänelle liian suuret. Sahaustyön aikana pyörivä terä osui kumihansikkaaseen ja veti mukanaan käden terään. Työntekijän sormi vahingoittui.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että työnantaja oli laiminlyönyt vaarojen arvioinnin, työolojen valvonnan sekä työntekijän opetuksen ja ohjauksen. Liian iso työkäsine on varsin vaarallinen tapaturmatekijä, kun työskennellään pyörösahoilla, porakoneilla yms. työkoneilla, joissa on liikkuvia teriä. Löysinä roikkuvat käsineiden sormiosat saattavat helposti tarttua teriin ja vetää käden liikkuvaa terää vasten, jolloin voi syntyä vaikeitakin käsivammoja.

Käräjäoikeus totesi, että vastoin vastaajan kiistämistä ei ollut esitetty näyttöä siitä, että vaarojen arvioiminen olisi laiminlyöty. Sen sijaan työntekijälle annettava opetus ja ohjaus oli laiminlyöty. Työpaikalla oli selvityksen mukaan normaalisti kumihansikkaita kokoja S, M ja L. Nyt oli olemassa vain kokoa L, joka oli liian suuri loukkaantuneelle työntekijälle. Sen sijaan, että olisi mennyt kertomaan asiasta työnantajalle, työntekijä oli aloittanut työt. Käräjäoikeuden mielestä tämä osoitti, ettei työntekijälle ollut kerrottu riittävästi oikean kokoisten hansikkaiden tärkeydestä ja merkityksestä.

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 18/1299

Lisätietoja: Johtaja Jouni Kallioluoma, puh. 0295 018 659
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue