Sisältöjulkaisija

null Liukastumiset ja kaatumiset aiheuttavat vuosittain reilut 32 000 työtapaturmaa Suomessa

Liukastumiset ja kaatumiset aiheuttavat vuosittain reilut 32 000 työtapaturmaa Suomessa

29.11.2016

Liukastumiset ja kaatumiset johtavat usein pitkiin sairauspoissaoloihin ja aiheuttavat huomattavia kustannuksia. Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) mukaan liukastumiset ja kaatumiset aiheuttavat Suomessa vuosittain reilut 32 000 työtapaturmaa. Tyypillisiä vammoja ovat käden ja jalan murtumat, ruhjeet ja nyrjähdykset. Liukastumisista aiheutuu myös paljon vakavia ja pitkäkestoisia vammoja, kuten päävammoja.

Työnantajan pitää varmistaa, että työpaikalla on toimintaohjeet liukkauden torjuntaan ja huolehtia, että ohjeita noudatetaan. Esimerkiksi rakennustyömaalla on hyvä sopia, kenen vastuulla hiekoitus on.

Hyvin suunniteltu työympäristö sekä työpaikan järjestys ja siisteys edistävät osaltaan liikkumisturvallisuutta. Myös riittävä valaistus on tärkeää.

Linkit:
Tyosuojelu.fi http://www.tyosuojelu.fi/tyoolot
Työterveyslaitoksen tietokortti: ”Liikkumistapaturmat ja liukastumisten ehkäisy”