Sisältöjulkaisija

null Lumenpudotus tulee tehdä oikein

Lumenpudotus tulee tehdä oikein

26.1.2018

Lumenpudotus on vaarallista työtä. Se tulee tehdä säädösten mukaisesti. Ennen työn aloittamista tulee työnantajan huolehtia, että työntekijä perehdytetään riittävästi kyseessä olevaan työhön ja työhön liittyviin vaaroihin sekä varmistetaan, että työntekijä osaa noudattaa työturvallisuusohjeita. Työn kuluessa on työnantajan valvottava, että työntekijä noudattaa annettuja ohjeita ja turvallisuusmääräyksiä.

Lumenpudotus on tehtävä siten, että siitä ei aiheudu vaaraa ihmisille eikä irtaimelle omaisuudelle. Kiinteistön käyttäjille ja asukkaille tulee tiedottaa lumenpudotustöistä ennen niiden aloittamista, jotta he voivat huolehtia mm. lumenpudotuksen vaikutusalueelle jäävän omaisuuden poissiirtämisestä.

Perehdy tarkemmin aiheeseen tästä.