Sisältöjulkaisija

null Lumenpudotus voidaan tehdä turvallisesti

Lumenpudotus voidaan tehdä turvallisesti

4.2.2019

Työsuojeluviranomainen varoittaa putoamisvaarasta katolla olevan lumen pudotustyössä. Työ voidaan tehdä turvallisesti. Katoilla tehtävän lumenpudotustyön vaaroja voidaan vähentää tarkoitukseen sopivilla työvälineillä ja turvalaitteilla sekä ennakolta harkitulla työtavalla.

Työnantajan velvollisuus on ennakolta selvittää ja suunnitella, että katolla pystyy työskentelemään mahdollisimman turvallisesti. Työnantajan on hankittava työntekijöille turvallisen työskentelyn vaatimat putoamissuojaimet. Ennen työn aloittamista on opastettava työntekijä riittävästi kyseessä olevaan työhön ja siihen liittyviin vaaroihin sekä varmistettava, että työntekijä käyttää putoamissuojamia ja työskentelee annettujen ohjeiden mukaisesti. Työn kuluessa on kiinnitettävä erityistä huomiota työntekijän ohjaukseen ja valvontaan.

Katolle on oltava turvallinen pääsy. Lumenpudotustyössä on työntekijälle annettava putoamissuojaimet hänen työskennellessään katolla. Työnantajan tulee varmistaa, että turvaköyden kiinnityskohdat katolla ovat riittävän lujia. Jos kiinteistön omistaja ei ole huolehtinut katolle riittävästi kiinnityskohtia tai turvallista siirtymistä katolle ja työntekijän turvallisuutta ei ole varmistettu, ei työnantaja saa päästää työntekijää katolle.

Henkilönostinta voi käyttää apuna esimerkiksi räystäille pakkautuneen jään irrotuksessa. Tällöin on varmistuttava sen turvallisesta käytöstä.

Lunta ja jäitä katolta pudotettaessa olisi katolla oltava vähintään kaksi työntekijää. Lisäksi työ vaatii kolmannen henkilön, jonka tehtävänä on valvoa maassa, että putoava lumi ei aiheuta vaaraa tai vahinkoa ohikulkijoille. Alue tulee lisäksi eristää kulkuesteillä. Pudotettaessa katolta lunta, jossa on lisäksi jäätä, maassa olevan työntekijän tulee käyttää suojakypärää. Leukahihnallinen malli on suositeltava, koska se edesauttaa kypärän päässä pysymistä. Kypärän käyttö voi ehkäistä pahemmilta pääkolhuilta myös katolla työskentelevää, mikäli hän kaatuu.

Aiheesta lisää: Lumenpudotus tulee tehdä oikein (pdf)


Lumenpudotustyötä rakennuksen katolla