Sisältöjulkaisija

null Maatalouskoneiden ja -laitteiden turvallisuus keskiössä KoneAgriassa

Maatalouskoneiden ja -laitteiden turvallisuus keskiössä KoneAgriassa

10.10.2017

Työsuojeluviranomainen osallistuu yhteisosastolla Työterveyslaitoksen kanssa KoneAgria 2017-messuille 12.-14. lokakuuta Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Osaston teemana on maatalouskoneiden ja -laitteiden turvallisuus sekä työterveyshuollon järjestäminen.

- Työnantajan on huomioitava koneturvallisuus työn vaarojen arvioinnissa ja että työterveyshuollon työpaikkaselvitys on tehty kattavasti. Tämä tarkoittaa muun muassa tapaturmien ja ammattitautien ennalta ehkäisyä, muistuttaa tarkastaja Anumari Suhonen Itä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueelta.

Työnantajan tai yrittäjän lakisääteisiin velvollisuuksiin kuuluu myös koneiden ja laitteiden toimintakunnosta huolehtiminen. Esimerkiksi nivelakselin rikkoutunut suojus pitää vaihtaa ennen kuin työtä voidaan jatkaa turvallisesti. – Tapaturmariski kohoaa, kun turvakaari tai turvavyö poistetaan tai tehdään ohituksia turvalaitteisiin. Tämäkin asia tuppaa unohtumaan, toteaa Anumari Suhonen.

Konetyö on usein kausiluonteista ja tällöin olisi syytä kiinnittää huomioita erityisesti työajan seurantaan. – Työnantajalla on jatkuva seuranta- ja ohjausvelvollisuus ja myös työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet vaikuttavat siihen kuinka paljon ylityötä jaksaa tehdä kuormittumatta liikaa. Uusien työntekijöiden perehdyttäminen pitää tehdä kunnolla, sanoo tarkastaja Suhonen.

Suhonen muistuttaa keskeisestä työturvallisuuteen vaikuttavasta tekijästä: koneiden käyttöohjeista. – Ne tulee olla asianmukaiset sekä suomen- että ruotsinkielellä.

Tuoteturvallisuuden kannalta tärkeää on muun muassa CE-merkintä.

Työterveyshuolto järjestettävä

Työterveyslaitoksen kehittämispäällikkö Jukka Mäittälä muistuttaa, että työnantajalla on velvollisuus järjestää työterveyshuolto kaikille työntekijöilleen työsuhteen kestosta riippumatta. Ehkäisevän työterveyshuollon lisäksi työnantaja voi niin halutessaan hankkia työntekijälleen myös sairaanhoitopalvelut. Itselleen yrittäjän ei työterveyshuoltoa ole pakko ostaa, mutta se on erittäin suositeltavaa, jotta työn ja työolojen riskit tulisivat huomioiduksi myös maatilan ulkopuolisin silmin.

- Osa-aikaisenkin maatalousyrittäjän kannattaa hankkia maatalousalan työterveyshuollon palvelut täydentämään palkkatyön kautta järjestyvää työterveyshuoltoa, jotta myös maatilan töiden vaikutus omaan työkykyyn tulee arvioitua, suosittelee Jukka Mäittälä.

Työsuojeluviranomaisen ja Työterveyslaitoksen yhteisosasto KoneAgria 2017 -messuilla on B 120.

Lisätietoja:
Tarkastaja Anumari Suhonen Itä-Suomen AVI, p. 0295 016 825, anumari.suhonen@avi.fi
Tarkastaja Mari Purmonen Länsi- ja Sisä-Suomen AVI, p. 0295 018 711, mari.purmonen@avi.fi
Kehittämispäällikkö Jukka Mäittälä Työterveyslaitos, p. 030 474 7188, jukka.maittala@ttl.fi

Säännökset:
Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta 1016/2004
Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta 400/2008
Linkit:
Tyosuojelu.fi > Koneet ja työvälineet
KoneAgria 2017