Sisältöjulkaisija

null Maatalousyrittäjälle tuomio liiallisista ylitöistä sekä palkkalaskelmien ja työaikakirjanpidon laiminlyönnistä

Maatalousyrittäjälle tuomio liiallisista ylitöistä sekä palkkalaskelmien ja työaikakirjanpidon laiminlyönnistä

Mediatiedote 4.6.2015 Itä-Suomi

Etelä-Savon käräjäoikeus on tänään tuominnut joroislaisen maatilanpitäjän sakkorangaistukseen liian suurten ylityömäärien teettämisestä sekä palkkalaskelmien antamisen ja työaikojen kirjaamisen laiminlyönneistä.

Maatilalla työskennellyt työntekijä otti tammikuussa 2013 yhteyttä Itä-Suomen aluehallintovirastoon ja kertoi, että hän on saanut liian vähän palkkaa eikä työnantaja ole antanut hänelle palkkalaskelmia.

Työsuojelutarkastaja tutki tapauksen ja totesi, että työnantaja on teettänyt työntekijällä vuonna 2012 ylitöitä yli 1000 tuntia. Lain sallima ylitöiden enimmäismäärä olisi ollut 250 tuntia vuodessa. Lisäksi tarkastaja totesi, että työnantaja ei ole maksanut hänelle yli- ja sunnuntaityöstä lainmukaisia korvauksia, vaan ainoastaan perustuntipalkan. Tarkastaja totesi myös, että työnantaja on pitänyt työaikakirjanpitoa väärin jättämällä kirjaamatta siihen ylityötunnit ja niistä maksettavat korotusosat sekä laiminlyönyt vuosilomakirjanpidon pitämisen. Aluehallintovirasto teki asiasta poliisille rikosilmoituksen.

Käräjäoikeus tuomitsi maatilayrittäjän työaikarikkomuksesta, koska työnantaja oli teettänyt työntekijällään ylitöitä yli lain salliman enimmäismäärän. Oikeus tuomitsi työnantajan myös työsopimuslakirikkomuksesta, koska hän oli antanut työntekijälleen palkkalaskelmat vasta sen jälkeen kuin työsuojelutarkastaja oli ollut häneen yhteydessä. Lisäksi oikeus tuomitsi työnantajan työaikasuojelurikoksesta, koska hän ei ollut kirjannut työaikakirjanpitoon työntekijän tekemiä ylitöitä, mistä oli aiheutunut työntekijälle vahinkoa, koska työntekijä ei ollut työaikakirjanpidon puutteelli-suuden vuoksi ollut selvillä tekemiensä ylitöiden määrästä.

Oikeus tuomitsi maatilayrittäjälle 65 päiväsakkoa, josta hänelle tulee maksettavaa 3 250 euroa. Työntekijälle maksetusta liian pienestä palkasta työnantajalle aiheutunutta hyötyä ei tuomittu rikoksen tuottamana hyötynä valtiolle menetetyksi, koska työnantaja oli maksanut työntekijälle maksamatta jääneet palkat täysimääräisesti jo aikaisemmin.

Etelä-Savon käräjäoikeuden tuomio R 14/1700
 
Lisätietoja:
Ylitarkastaja Sampo Pelkonen, puhelin 029 501 6995, sampo.pelkonen@avi.fi
Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue, Mikkelin toimipaikka