Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Maatilalla oli 109 luvatonta työntekijää – rikoksen vakavuus olisi edellyttänyt vankeusrangaistusta, työnantaja tuomittiin päiväsakkoihin

Maatilalla oli 109 luvatonta työntekijää – rikoksen vakavuus olisi edellyttänyt vankeusrangaistusta, työnantaja tuomittiin päiväsakkoihin

Mediatiedote 24.8.2022 Lounais-Suomi

Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi työnantajan 100 päiväsakkoon luvattomasta ulkomaisen työvoiman käytöstä. Tuomiota lievensi koronapandemiaan liittyvät poikkeukselliset olosuhteet. Työnantajan tapauksessa maksettavaksi tuli 600 euroa. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 16.8.2022. 

Oikeudessa oli käsiteltävänä työsuojelutarkastuksella ilmi tullut tapaus. Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue teki helmikuussa 2020 ulkomaalaisvalvonnan tarkastuksen varsinaissuomalaiselle maatilalle. Tarkastuksella saatujen tietojen ja poliisin suorittaman esitutkinnan perusteella maatilalta paljastui 109 luvatonta ulkomaalaista työntekijää. Suurin osa heistä oli Ukrainan kansalaisia.

Työnantaja oli ottanut palvelukseensa ulkomaalaisia, joilla ei ollut työntekijän oleskelulupaa tai muuta työntekoon Suomessa oikeuttavaa lupaa. Työnantaja oli laiminlyönyt ulkomaalaislain mukaisia työnantajan velvollisuuksiaan ulkomaalaisten työntekijöiden työnteko-oikeuden varmistamiseksi ja sallinut työnteko-oikeudettomien työntekijöiden työskentelyn palveluksessaan.

Työnantaja tunnusti syyllistyneensä rikokseen. Työnantajan vetosi koronapandemian aiheuttamiin haasteisiin ihmisten liikkumisessa ja lupa-asioiden hoitamisessa ja kertoi, että tämän takia hän ei saanut lupa-asioita hoidettua. Käräjäoikeus otti tämän huomioon syyllisyyttä vähentävänä ja rangaistusta alentavana seikkana. 

Käräjäoikeus kuitenkin totesi, että rikoksen vakavuus edellyttäisi vankeusrangaistuksen tuomitsemista, mutta ottaen huomioon poikkeukselliset olosuhteet ja niiden vaikutus vastaajan syyllisyyteen, sakkorangaistus oli pidettävä riittävänä rangaistuksena. 

Työnantajan pitää varmistaa, että ulkomaisella työntekijällä on työnteko-oikeus Suomessa

Työnantajan, joka pitää palveluksessaan ulkomaisia työntekijöitä, tulee varmistua siitä, että työntekijällä on juuri kyseiseen työhön oikeuttava lupa. Ulkomaalaislain mukaan työnantajan pitää varmistaa ulkomaisen työntekijän työnteko-oikeus Suomessa ja säilyttää tätä tietoa työpaikalla.

”Työnteko-oikeuden peruste riippuu siitä, minkä maan kansalainen työntekijä on, millaista työtä hän on tulossa Suomeen tekemään ja kuinka pitkäksi ajaksi. Kun palkataan ulkomaalaista työntekijää, työnteko-oikeus varmistetaan ennen työsopimuksen tekemistä” muistuttaa lakimies Natalie Eklund Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Tuomion asianumero on R 22/917. 


Lisätietoja:

Lakimies Natalie Eklund
0295 018 188, etunimi.sukunimi@avi.fi
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue