Sisältöjulkaisija

null Marjanpoimintakausi alkamassa: Työnantajan on selvitettävä työntekijälle urakkapalkan määräytymisen perusteet

Marjanpoimintakausi alkamassa: Työnantajan on selvitettävä työntekijälle urakkapalkan määräytymisen perusteet

10.6.2015

Marjanpoimintakausi on alkamassa. Marjoja poimitaan yleensä urakkatyönä. Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että urakkahinnoittelun on perustuttava työehtosopimuksen vaativuusryhmäpalkkoihin.

Urakka-ansion pitää nousta normaalilla urakkatyövauhdilla vähintään 20 prosenttia ohjetuntipalkkoja korkeammaksi ja kasvaa työsuorituksen mukaan. Työnantajan on selvitettävä työntekijälle, mikä käytettävän urakkataksan perusteena oleva "normaali urakkatyövauhti" on. Työnantajan on tarvittaessa puututtava työnjohto-oikeutensa perusteella tapauksiin, joissa työntekijä ei työskentele urakkavauhdilla, vaikka on työsopimuksessaan siihen sitoutunut. 

Työnantajalla on selvitysvelvollisuus urakkahinnoittelun oikeellisuudesta. Työnantajan onkin pidettävä työvuoroluetteloa ja työntekijäkohtaista työaikakirjanpitoa myös silloin, kun työtä tehdään urakkapalkalla. Näin työnantaja pystyy osoittamaan urakkahinnoittelun oikeellisuuden.

Kun marjoja poimitaan urakkapalkalla, työstä ei tarvitse maksaa sunnuntaityökorvausta. Muutoin sunnuntaina tehtävästä työstä on maksettava 100 prosentilla korotettu palkka.

On suositeltavaa, että sadon alkuvaiheessa poiminta teetetään tuntipalkalla. Tällöin on mahdollista perehdyttää poimijat tilan toimintatapoihin, opastaa ja ohjata poimijoita oikeisiin työasentoihin ja -vaatetukseen, hygieniatasoon sekä selvittää muut tilalla noudatettavat pelisäännöt. Tuntipalkka on syytä ottaa käyttöön myös loppusadon aikana, sillä marjakoon pienetessä urakka-ansiota on vaikea saavuttaa.

Marjanpoiminnassa on noudatettava vähintään kyseisen alan yleissitovaa työehtosopimusta ja työlainsäädäntöä. Marjanpoiminnassa noudatetaan maaseutuelinkeinojen työehtosopimusta. Se määrittelee muun muassa noudatettavan työajan, palkkauksen ja vuosilomakorvauksen. Kirjallinen työsopimus ehkäisee ennalta mahdollisia epäselvyyksiä, joten sellainen kannattaa tehdä.

Myös ulkomaalaisia koskevat Suomen työehdot

Kaikkia Suomessa työskenteleviä koskevat samat työehdot. Ulkomaalaisia työntekijöitä palkattaessa työnantajan pitää muistaa huolehtia tietyistä lisävelvoitteista. Työnantajan pitää varmistaa työntekijän työnteko-oikeus ja säilyttää tietoja ulkomaalaisista työntekijöistä vähintään neljä vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen.

Marjapelloilla pitää olla asianmukaiset työskentelyolosuhteet sekä wc ja taukotila. Työntekijöiden saatavilla tulee olla raikasta juomavettä. Lisäksi työnantajalla tulee olla voimassa oleva työterveyshuoltosopimus ja tapaturmavakuutus.

Työsuojeluviranomainen valvoo marjatilojen työoloja ja työehtoja koko kesän ajan. Metsämarjojen poimijat eivät ole pääsääntöisesti työsuhteisia, joten työsuojeluvalvonta ei yleensä kohdistu heihin. Metsämarjanpoimijoille on neuvontapiste Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistossa ja kysymyksiin vastataan sähköpostiosoitteessa marjanpoiminta.pohjois-pohjanmaa@te-toimisto.fi.

 

Lisätietoja:
Etelä-Suomen AVI, työsuojelun vastuualue: työsuhdepäivystys, p. 0295 016 000
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI, työsuojelun vastuualue: tarkastaja Katariina Nysund, p. 0295 018 704
Lounais-Suomen AVI, työsuojelun vastuualue: työympäristöasioiden päivystys, p. 0295 018 000
Itä-Suomen AVI, työsuojelun vastuualue: tarkastaja Merja Laakkonen, p. 0295 016 978
Pohjois-Suomen AVI, työsuojelun vastuualue: ylitarkastaja Jari Toivonen, p. 0295 017 634