Sisältöjulkaisija

null Markku Rautio työneuvoston jäseneksi

Markku Rautio työneuvoston jäseneksi

8.3.2018 – Itä-Suomi

 Johtaja Markku Rautio
Johtaja Markku Rautio

Valtioneuvosto on nimittänyt Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen johtajan Markku Raution työneuvoston jäseneksi 1.4.2018 alkavalle kolmivuotiskaudelle. Työneuvosto on työ- ja elinkeinoministeriön alainen toiminnassaan riippumaton erityisviranomainen, johon kuuluu vähintään yhdeksän sivutoimista jäsentä. Jäsenistä kolme on puolueettomia ja muut jäsenet edustavat työnantaja- ja työntekijäjärjestöjä.

Työneuvosto antaa lausuntoja työaikaa, vuosilomaa, työturvallisuutta ja eräiden muiden työntekijöiden suojelua koskevien lakien soveltamisesta ja tulkinnasta sekä toimii muutoksenhakuviranomaisena eräissä työsuojelun poikkeuslupa-asioissa. Työneuvoston lausuntoa voivat pyytää tuomioistuin, aluehallintovirasto, työntekijöiden tai työnantajien keskusjärjestö, valtion työmarkkinapolitiikkaa käsittelevä ministeriö, kirkon työmarkkinalaitos, kunnallinen työmarkkinalaitos, Ahvenanmaan maakuntahallitus ja yhteistoiminta-asiamies.

Työneuvostoon nimitetyt jäsenet ovat

Puheenjohtaja:
varatuomari Jukka Ahtela, Ahtela Consulting Oy

Lakimiesjäsen (suluissa varajäsenet):
hallitusneuvos Jan Hjelt, työ- ja elinkeinoministeriö 
(1. ylijohtaja Silja Romo, sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta) 
(2. hallitusneuvos Liisa Heinonen, työ- ja elinkeinoministeriö) 

Työsuojelukysymyksiin perehtynyt jäsen (suluissa varajäsenet):
johtaja Markku Rautio, Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue 
(1. neuvotteleva virkamies Jarno Virtanen, sosiaali- ja terveysministeriö) 
(2. johtaja Antti Janas, sosiaali- ja terveysministeriö) 

Jäsenet (suluissa varajäsenet):

asiantuntija Katja Leppänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK 
(1. lainopillinen asiamies Mikko Nyyssölä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK) 
(2. työmarkkinapäällikkö Minna Etu-Seppälä, Palta) 

asiantuntija Mika Kärkkäinen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK 
(1. asiantuntija Katja Miettinen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK) 
(2. ryhmäpäällikkö Pekka Kärkkäinen, Teknologiateollisuus) 

työmarkkinalakimies Anne Kiiski, Kunnallinen työmarkkinalaitos 
(1. hallitusneuvos Tuija Wilska, Valtion työmarkkinalaitos) 
(2. työmarkkinalakimies Jouko Hämäläinen Kunnallinen työmarkkinalaitos) 

lakimies Paula Ilveskivi, SAK ry 
(1. ratkaisupäällikkö Arja Pohjola, PAM ry) 
(2. lakiasiainpäällikkö Mika Hämäläinen, JHL ry) 

lakimies Inka Douglas, STTK ry 
(1. lakimies Matias Nyman, Tehy ry) 
(2. lakimies Minna Ahtiainen, Ammattiliitto Nousu ry) 

johtava asiantuntija Miia Kannisto, Akava ry 
(1. lakiyksikön johtaja Jan Degerlund, Suomen Ekonomit ry) 
(2. neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen, JUKO ry)

Lisätietoja

johtaja Markku Rautio, Itä-Suomen aluehallintovirasto
p. 0295 017 045, etunimi.sukunimi(at)avi.fi