Sisältöjulkaisija

null Merenkulussa työntekijöiden lepo jää usein liian vähiin

Merenkulussa työntekijöiden lepo jää usein liian vähiin

14.10.2015

Suomalaisilla aluksilla tehdään usein liian pitkiä työpäiviä ja alitetaan lainmukainen vähimmäislepoaika. Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat törmäävät merenkulussa lepoaikarikkomuksiin jatkuvasti sekä matkustaja-aluksilla että rahtilaivoilla. Työnteko väsyneenä kasvattaa onnettomuusriskiä ja liian vähäinen lepo voi pitkään jatkuessaan haitata työntekijän terveyttä. Lepoaikoihin liittyvää valvontaa on viime vuosina tehostettu.

Merityöaikalain mukaan työntekijälle on annettava vuorokautinen lepoaika, eli jokaisen 24 tunnin aikana vähintään 10 tunnin lepoaika, joista yhden tauon on oltava vähintään 6 tunnin mittainen. Jos työntekijän lepoaika häiriintyy työkutsujen vuoksi, lain mukaan hänelle on annettava riittävä korvaava lepoaika.

”Vuorokausilepoon liittyviin rikkomuksiin joudutaan puuttumaan lähes joka tarkastuksella”, kertoo merenkulun työsuojelutarkastaja Kari Suvela Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Useimmiten kyse on yksittäisistä rikkomuksista, mutta tarkastuksilla on törmätty myös vakaviin rikkomuksiin. Työntekijä on esimerkiksi tehnyt toistuvasti yli 20-tuntisia työpäiviä ja jatkanut niiden jälkeen töitä etukäteen suunnitellun työvuorolistan mukaan ilman korvaavaa lepoaikaa. Vakavimmat ja toistuvat rikkomukset työsuojeluviranomainen ilmoittaa poliisille esitutkintaa varten.

Työnteko väsyneenä kasvattaa merkittävästi tapaturma- ja onnettomuusriskiä. Vireystilan lasku voi heikentää huomiokykyä ja lisätä riskinottoa. Väsynyt työntekijä on jopa nukahtanut kesken vahtivuoron ja aiheuttanut karilleajon (Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaselostus M2013-05). Lisäksi lepoaikojen laiminlyönti voi pitkään jatkuessaan haitata työntekijöiden terveyttä. Työhön liittyvien terveysriskien hallitsemisessa työnantajan tulee hyödyntää työterveyshuollon asiantuntemusta.

Vuorokausilepoon liittyvien rikkomusten taustalla on tarkastajien havaintojen mukaan monenlaisia syitä. Esimerkiksi aluksessa ilmennyt tekninen vika, sääolosuhteet tai aluksen alimiehitys voivat johtaa siihen, että työntekijä ei saa levätä riittävästi. Reitin muutokset voivat johtaa siihen, että aluksen miehistö ei riitäkään uudelle reitille.

”Aluksella tulee olla toimintaohjeet lepoaikojen poikkeamiin ja asianmukainen työaikakirjanpito. Valvonnan tavoitteena on saada alusten työnantajat kehittämään turvallisuusajattelua omatoimisesti ja varmistamaan itse, että turvallisuusnormit toteutuvat”, Suvela kertoo.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo alusten ja satamien työturvallisuutta Suomenlahden merialueilla ja Järvi-Suomen alueella sekä suomalaisia aluksia myös ulkomailla. Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat tekevät suomalaisille rannikko- ja ulkomaanliikenteen aluksille vuosittain vajaa sata tarkastusta.

Lisätietoja:
Työsuojelutarkastaja Kari Suvela p. 0295 016 365, kari.suvela@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto


Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.

www.tyosuojelu.fi