Sisältöjulkaisija

null Metallialan yrityksen toimitusjohtajalle sakkoja työturvallisuusrikoksesta

Metallialan yrityksen toimitusjohtajalle sakkoja työturvallisuusrikoksesta

18.6.2019 – Etelä-Suomi

Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi metallipajan toimitusjohtajan 50 päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta. Lisäksi yritykselle tuomittiin 2 000 euron suuruinen yhteisösakko.  Käräjäoikeus antoi tuomionsa 13.6.2019.

Käsiteltävänä oli vuonna 2017 Heinolassa kokemattomalle, vasta 14 päivää työssä olleelle vuokratyöntekijälle sattunut työtapaturma. Toinen työntekijä siirsi työskentelyalueelle korjattavaksi tuotavaa 1 000 kg painavaa metallista kuona-astiaa eli valuvakkia trukin jatkohaarukoiden kärjistä roikottaen kiinnittämättömänä. Valuvakkia maahan laskettaessa se kaatui ja osui vuokratyöntekijän jalkaan aiheuttaen vakavan vamman. Siirtotapa oli vaarallinen siirrettävän kappaleen putoamisesta aiheutuvan vaaran vuoksi. Turvallinen työtapa olisi edellyttänyt myös kappaleen tukemista paikoilleen. Siirtoja oli aikaisemminkin tehty vastaavalla vaarallisella tavalla.

Käräjäoikeus katsoi, että valuvakkien siirto- ja korjaustyötä ei ollut suunniteltu eikä työn sisältämiä vaaroja työntekijöiden turvallisuudelle ollut arvioitu, vaikka työsuojelutarkastaja oli tähän aikaisemmin tehdyllä tarkastuksella jo puuttunut. Työntekijöitä ei ollut myöskään perehdytetty turvallisiin työtapoihin eikä työnantaja ollut puuttunut työpaikalla käytettyyn vaaralliseen siirtotapaan.

Työsuojelun lakimies Anna Tiainen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta muistuttaa, että työnantajan vastuulla on huolehtia työntekijöidensä riittävästä perehdyttämisestä työpaikan olosuhteisiin sekä oikeisiin työmenetelmiin. Huolellinen perehdytys on erityisen tärkeää silloin, kun kyseessä on nuori kokematon työntekijä. Vuokratyössä työn vastaanottajan on erityisesti huolehdittava työntekijän perehdyttämisestä työhön.

”Perehdytyksen riittävyyden arvioinnissa on huomioitava erityisesti työntekijän ammatillinen osaaminen sekä työkokemus”, Tiainen sanoo.

Päijät-Hämeen käräjäoikeuden tuomio, asianumero R 19/535

Lisätiedot:
Lakimies Anna Tiainen, puh. 0295 016 448, etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on tervettä ja turvallista.