Sisältöjulkaisija

null Metallialan yritys tuomittiin yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta

Metallialan yritys tuomittiin yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta

Mediatiedote 19.12.2019 Länsi- ja Sisä-Suomi

Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi 17.12.2019 työkaluja valmistavan yrityksen tehdaspäällikkönä ja linjapäällikkönä työskennelleet työnantajan edustajat 15 päiväsakon rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi yhtiö tuomittiin 7 500 euron yhteisösakkoon.  

Käsiteltävänä oli yrityksen kierretyökalussa olleet turvallisuuspuutteet. Konetta hankittaessa kierretyökalu oli toiminut vain silloin, kun siinä olevaa nappia oli yhtäjaksoisesti painettu. Toiminto oli muutettu rasitusvammojen ehkäisemiseksi työnantajan toimesta sellaiseksi, että kierrettä tehtäessä kone toimii vain, kun nappia painetaan yhtäjaksoisesti, mutta työntekijän irrotettua napista kierretyökalu pyörii takaisin niin monta kierrosta, kun kone on kierteen tehdessään pyörinyt. Kierrekoneessa ei ole ollut hätä-seis-painiketta, vaikka koneen hallintalaitteiden mekanismin muuttaminen olisi sellaista edellyttänyt.

Käräjäoikeus katsoi, että hätäpysäytyslaitteen puututtua, on konetta käytettäessä tapahtunut työntekijän oikean käden ranteen ja pikkusormen vahingoittumiseen johtanut työtapaturma, joten hätäpysäytyslaitteen puuttuminen on aiheuttanut vaaraa. Lisäksi käräjäoikeus katsoi, että vaikka yrityksessä oli huolehdittu yleisellä tasolla riittävästi työturvallisuudesta yleisen tason työturvallisuudesta huolehtiminen ei ilman muuta poista työturvallisuudesta vastuussa olevien vastuuta työtapaturmasta. Vastuu poistuu vasta, jos työtapaturma on johtunut epätavallisesta tai ennalta arvaamattomasta olosuhteesta, johon työnantaja ei voi vaikuttaa. Se, että jotain onnettomuutta tai työtapaturmaa ei ole aikaisemmin sattunut, ei tarkoita, että tapahtuma olisi lain tarkoittama epätavallinen tai arvaamaton olosuhde. Käräjäoikeus piti selvänä, että tässä tapauksessa ei ollut kyse tällaisesta epätavallisesta tai ennalta arvaamattomasta olosuhteesta, johon työnantaja ei olisi voinut vaikuttaa. Kyse oli pikemminkin päinvastaisesta tilanteesta, sillä juuri työnantajan toiminnasta on johtunut, että tapaturma on sattunut.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että vaikka laitteisiin tehtäisiin muutoksia työn kuormittavuuden vähentämiseksi, on työnantaja vastuussa siitä, että työssä käytettävät laitteet ovat turvallisuusmääräysten mukaisia vielä muutostenkin jälkeen.

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 19/5750

Lisätietoja: Lakimies Sari-Anne Salminen, puh. 0295 018 682
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue