Sisältöjulkaisija

null Metsurin henkilönsuojaimissa puutteellisia käyttöohjeita

Metsurin henkilönsuojaimissa puutteellisia käyttöohjeita

16.1.2018

Työsuojeluviranomainen on selvittänyt tarkastuksin markkinoilla olevien lähinnä metsurin henkilönsuojainten merkintöjen, käyttöohjeiden ja muiden asiakirjojen vaatimustenmukaisuuden tasoa. - Suojaimet olivat kokonaisuudessaan hyvin merkitty. Suurin epäkohta oli suojainten puutteelliset käyttöohjeet. Käyttöohjeista puuttui useimmiten tyyppitarkastuslaitoksen yhteystiedot ja suojaimessa olevien merkintöjen selitykset, kertoo ylitarkastaja Reijo Kallio.

Suomen kattavat tarkastukset tehtiin maalis- ja marraskuun välisenä aikana 2017 metsurin ja vähäisessä määrin muiden ammattien henkilönsuojaimia valmistavissa yrityksissä, maahantuovissa sekä -myyvissä erikoisliikkeissä, rautakaupoissa ja tavarataloissa. Valvontakohteita oli 121, joissa tarkastettiin 175 suojainta. Tarkastetuista suojaimista 73 prosenttia oli täysin kunnossa, lopuissa oli puutteita CE-merkinnöissä ja käyttöohjeissa.

- Kunkin tarkastuksen jälkeen tehtiin lisäksi erillinen asiakirjatarkastus, jossa käytiin läpi suojaimen vaatimustenmukaisuutta osoittavat asiakirjat, tyyppitarkastustodistus ja vaatimustenmukaisuusvakuutus. Myöhemmin tehtävillä jälkivalvontatarkastuksilla selvitetään, onko tehdyt korjaukset siirtyneet myynnissä oleviin tuotteisiin ja käyttöohjeisiin, kertoo ylitarkastaja valtakunnallisen valvontahankkeen koordinaattiori Reijo Kallio Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta.

Lue hankeraportti täältä

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Reijo Kallio, p. 0
295 018 657, reijo.kallio@avi.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Tyosuojelu.fi > Henkilösuojaimet