Sisältöjulkaisija

null Mikkeliläiselle yrittäjälle sakot työn kemiallisten vaarojen selvittämisen laiminlyönnistä

Mikkeliläiselle yrittäjälle sakot työn kemiallisten vaarojen selvittämisen laiminlyönnistä

17.10.2017 – Itä-Suomi

Itä-Suomen poliisi on antanut mikkeliläisen osakeyhtiön toimitusjohtajalle sakot työn kemiallisten vaaratekijöiden selvittämisen laiminlyönnistä.

Kyseisen yhtiön toimialana on muun muassa laitureiden ja veneiden valmistus ja yhtiön työntekijät joutuvat käyttämään työssään useita vaarallisia kemikaaleja, kuten liuottimia. Tämän vuoksi työnantajan velvollisuutena oli ollut työntekijöiden käyttämien kemiallisten aineiden vaarojen selvittäminen. Laki vaatii, että työnantaja tekee kemiallisen riskinarvioinnin kirjallisesti.

Työsuojelutarkastaja oli tarkastuksellaan todennut, että työnantaja ei ollut tehnyt kemiallisten vaarojen arviointia ja vaati yhtiöltä sen tekemistä. Yhtiö ei kuitenkaan tehnyt sitä tarkastajan huomautuksesta huolimatta. Yhtiön toimitusjohtaja teki asianmukaisen kemiallisten riskien arvioinnin vasta kun työsuojeluviranomainen vaati sen tekemistä sakon uhalla. Tämän vuoksi poliisi antoi yhtiön toimitusjohtajalle työturvallisuusrikkomuksesta sakkorangaistuksen. Hän sai 20 päiväsakkoa, josta hänelle tulee maksettavaa 560 euroa.

Ylitarkastaja Sampo Pelkonen muistuttaa, että työnantajan velvollisuutena on työn kemiallisten riskien arvioinnin tekeminen kaikissa sellaisissa töissä, joissa työntekijät saattavat altistua vaarallisille kemikaaleille, kuten liuottimille tai vaarallisille pesuaineille. Kemiallisten vaarojen selvittäminen ja sen laatiminen kirjallisesti on tärkeää, koska työnantajan tekemät työntekijöiden terveyden suojelutoimenpiteet perustuvat siihen. Esimerkiksi työntekijöiden sairastumisen ehkäisemiseksi tarvittavien henkilönsuojaimien hankinta ja oikeanlaisten suojaintyyppien määrittely perustuvat kirjalliseen kemiallisten vaaratekijöiden arviointiin.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Sampo Pelkonen, puhelin 029 501 6995, sampo.pelkonen@avi.fi
Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue, Mikkelin toimipaikka