Sisältöjulkaisija

null Mikkelin Nostajat Oy:lle ja sen omistajajohtajalle tuomio työturvallisuusrikoksesta

Mikkelin Nostajat Oy:lle ja sen omistajajohtajalle tuomio työturvallisuusrikoksesta

15.6.2018 – Itä-Suomi

Etelä-Savon käräjäoikeus on tänään tuominnut Mikkelin Nostajat Oy:n eli entisen Mikkelin Nostajat Mökkönen Oy:n ja sen omistajajohtajan työturvallisuusrikoksesta, koska hän oli laiminlyönyt järjestää yhtiön rakennustyömaalla olleelle työskentelypaikalle turvallisen nousutien.   

Mikkelin Rantakylässä oli kesällä 2015 rakenteilla hallirakennus, jonka rakennuttajana ja päätoteuttajana toimi Mikkelin Nostajat Mökkönen Oy. Työmaalla sattui tapaturma, kun työmaalla aliurakoitsijana toimineen sähköfirman asentaja oli käyttänyt kolmen metrin korkeudella sijainneelle työskentelytasanteelle kulkemiseen irrallisia nojatikkaita. Nojatikkaat olivat kaatuneet ja sähköasentaja oli pudonnut hallin betonilattialle ja saanut luunmurtumia päähän, kylkeen ja lonkan alueelle.

Käräjäoikeus tuomitsi Mikkelin Nostajat Oy:n hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimivan yhtiön omistajan työturvallisuusrikoksesta, koska hän oli laiminlyönyt järjestää työkohteeseen työturvallisuusmääräysten edellyttämät kaiteilla varustetut portaat. Työntekijät olivat käyttäneet työskentelypaikalle nousemiseen nojatikkaita ja henkilönostinta, koska sinne ei ollut muuta nousutietä. Lain mukaan kulkutienä ei saa käyttää irrallisia nojatikkaita, mutta ei myöskään henkilönostimia, koska nostimien nostokorista pois nouseminen aiheuttaa putoamisvaaran.

Lisäksi oikeus katsoi, että yhtiön omistajajohtaja oli laiminlyönyt rakennustyön ennakkoilmoituksen tekemisen työsuojeluviranomaiselle.

Tuomittu mies oli vastuussa työmaan kulkuteiden turvallisuudesta ja työmaan ennakkoilmoituksen tekemisestä, koska hän oli toiminut työmaan pääurakoitsijan edustajana. Käräjäoikeus tuomitsi hänelle työturvallisuusrikoksesta 25 päiväsakkoa, josta hänelle tulee hänen tuloillaan maksettavaa 9 825 euroa.

Oikeus katsoi, että myös yhtiö voitaisiin tuomita yhteisösakkoon, koska yhtiön johtoon kuuluva toimitusjohtaja oli syyllistynyt työturvallisuusrikokseen, laiminlyönti ei ole vähäinen ja koska tikkaita ollut korvattu työturvallisuusmääräysten edellyttämillä portailla vielä tapaturman sattumisen jälkeenkään. Oikeus jätti yhteisösakon kuitenkin tuomitsematta, koska yhtiö on pieni ja työturvallisuusrikoksesta tuomittu toimitusjohtaja omistaa yhtiön yksin.

Ylitarkastaja Sampo Pelkonen muistuttaa, että työturvallisuusmääräyksissä on säädetty, että nojatikkaita ei saa käyttää työalustana missään töissä. Nojatikkaita saa käyttää vain kertaluonteiseen nousemiseen ja tällöinkin niiden on oltava kestävällä ja painumattomalla alustalla ja ne on kiinnitettävä niin, että ne eivät kaadu eivätkä luista. Nojatikkaat ovat vaaralliset ja niiden käyttö on aiheuttanut paljon vakavia tapaturmia.

Etelä-Savon käräjäoikeuden tuomio R 17/720

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Sampo Pelkonen, puhelin 029 501 6995, sampo.pelkonen@avi.fi
Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue, Mikkelin toimipaikka