Sisältöjulkaisija

null Mölnlycke Oy:lle ja Mikkelin tehtaan työnjohtajalle tuomio työturvallisuusrikoksesta

Mölnlycke Oy:lle ja Mikkelin tehtaan työnjohtajalle tuomio työturvallisuusrikoksesta

9.11.2018 – Itä-Suomi

Etelä-Savon käräjäoikeus on tänään tuominnut Mölnlycke Healt Care Oy:n ja sen työnjohtajan työturvallisuusrikoksesta, koska yhtiön Mikkelin tehtaalla oli laiminlyöty suojata liimansekoituskone niin, että työntekijät eivät voi joutua koneen pyörivän akselin ruhjomaksi.

Mikkelin Mölnlycken tehtaalla sattui kesäkuussa 2015 työtapaturma, kun työntekijä oli puhdistanut liimamassasta liimasekoituskoneen kulhossa pyörivää akselia kädessään olevalla lastalla. Tällöin hänen takkinsa oli tarttunut akseliin ja lähtenyt kietoutumaan pyörivän akselin ympärille. Tämän seurauksena hänen käsivartensa iho oli repeytynyt ja hänen kätensä murtunut. Tässä vaiheessa hän oli saanut itse pysäytettyä koneen.

Tehtaan esimiehet olivat tehneet liimansekoituskoneeseen kaksi kertaa laissa edellytetyn vaarojen arvioinnin. Työpaikan työnjohtaja oli laatinut koneesta käyttöohjeet, joihin oli kirjattu varoitus, että ”Älä koskaan koske pyörivään akseliin”. Pyörivän akselin aiheuttama vaara oli siten tiedostettu yleisellä tasolla, mutta sitä ei ollut arvioitu niin merkittäväksi, että sen johdosta olisi ryhdytty toimenpiteisiin. Koneeseen tehdyissä vaarojen arvioinneissa ja työolojen valvonnassa ei ollut havaittu, että työntekijöillä oli ollut tapana puhdistaa lastalla koneen pyörivää akselia. Tämän vuoksi akselia ei ollut suojattu niin, että työntekijät eivät voi joutua sen ruhjomaksi koneen ollessa käynnissä. Näin ollen työnantajan tekemä vaarojen arviointi oli tehty puutteellisesti.

Puutteellisesti tehdystä vaarojen arvioinnista oli vastuussa tehtaan alimmalla esimiestasolla toiminut työnjohtaja, koska tehtaan johto oli määritellyt, että hänen tehtäviinsä sisältyi toimiminen kyseisen koneen laitevastaavana, johon kuului koneen vaarojen arvioinneista vastaaminen. Tämän vuoksi oikeus tuomitsi hänet työturvallisuusrikoksesta. Oikeus tuomitsi hänet myös vammantuottamuksesta, koska koneen suojaamatta jääminen oli aiheuttanut tapaturman yhdelle konetta käyttäneistä työntekijöistä. Käräjäoikeus tuomitsi työnjohtajalle 15 päiväsakkoa, josta hänelle tulee maksettavaa 645 euroa.

Yhteisösakon arvioinnissa oikeus katsoi, että yhtiön ei ole osoitettu suhtautuneen työturvallisuusasioihin yleisesti välinpitämättömästi. Oikeus totesi myös, että yhtiössä oli ryhdytty toimenpiteisiin vastaavien tapaturmien ehkäisemiseksi. Oikeus kuitenkin katsoi, että yhtiön toiminnassa tapahtunutta työturvallisuusrikosta ei voida pitää vähäisenä ja tuomitsi Mölnlycke Healt Care Oy:n 15 000 euron yhteisösakkoon. Lisäksi oikeus tuomitsi työnantajan maksamaan tapaturmassa vahingoittuneelle työntekijälle vahingonkorvauksia ja hänen oikeudenkäyntikuluja yhteensä noin 13 500 euroa.

Etelä-Savon käräjäoikeuden tuomio R 17/756

Ylitarkastaja Sampo Pelkonen muistuttaa, että lain mukaan riittävää ei ole, että koneiden liikkuvien osien aiheuttamista vaaroista varoitetaan esimerkiksi kielloin tai varoitusmerkinnöin, vaan työnantajan velvollisuutena on estää työntekijöiden mahdollisuus päästä koskettamaan koneiden liikkuvia osia suojaamalla koneiden liikkuvat osat mekaanisin suojin tai teknisin suojalaittein. 

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Sampo Pelkonen, puhelin 029 501 6995, sampo.pelkonen@avi.fi
Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue, Mikkelin toimipaikka