Henkilöitä keskustelemassa Henkilöitä keskustelemassa

Tietoa meistä

Sisältöjulkaisija

null Muista, että tilaajavastuulain selvitysvelvollisuus koskee myös kevytyrittäjätyötä!

Muista, että tilaajavastuulain selvitysvelvollisuus koskee myös kevytyrittäjätyötä!

Mira Nousiainen 20.12.2022 / päivitetty 20.12.2022 13:55

Kevytyrittäjyys näyttäytyy minulle sosiaalisen median uutisvirrassa eri näkemysten taistelulta. On niitä, joiden mielestä ilmiö lisää vapautta tehdä haluamaansa työtä henkilön itse valitsemillaan ehdoilla. Samaan aikaan viranomaisten ja esimerkiksi ammattiliittojen tehtävälistoilta löytyvät kuitenkin havainnot heikommassa asemassa olevien työn suorittajien hyväksikäytöstä ja heidän pakottamisestansa yrittäjätyöhön jopa heidän tietämättään. Tämä on väärin!

Mutta ei mennä tällä kertaa tähän parasta tai pahinta -keskusteluun, vaan otetaan tarkasteluun tilanne, jossa on kyseessä aidosta ja vapaaehtoisesta yrittäjätoiminnan harjoittamisesta luonnollisena henkilönä.

Rakennustyön tilaaja – selvitä kevytyrittäjän velvoitteenhoito!

Kun tilaajana ostat alihankinta- tai vuokratyötä, niin tilaajana sinulla on velvollisuus selvittää, että sopimuskumppanisi on täyttänyt lakisääteiset velvoitteensa. Sama selvitysvelvollisuus koskee myös kevytyrittäjätyötä. Tilaajana selvität siis kevytyrittäjän veronmaksutilanteen, verorekisterimerkinnät sekä hankit kaupparekisteriotteen. Nämä selvitykset on pyydettävä suoraan kevytyrittäjältä.

Kevytyrittäjä saa itseään koskevan todistuksen verojen maksamisesta taikka verovelkatodistuksen OmaVero-palvelusta. Kokeilin, miten tämä onnistuu. Pankkitunnuksilla kirjautumiseen, todistuksen tilaamiseen, sen valmistumisen sekä lataamiseen kului aikaa maksimissaan 2 minuuttia. Nopeaa toimintaa! Jos kevytyrittäjällä ei ole Y-tunnusta niin verorekisterimerkintöjen ja kaupparekisteriotteen osalta tilaajalle toimitetaan vapaamuotoinen selvitys siitä, ettei kevytyrittäjää ole merkitty Verohallinnon rekistereihin eikä kaupparekisteriin. 

Tilaaja – muista myös säilyttää nämä selvitykset 2 vuoden ajan sopimuksen päättymisestä.

Tilaajavastuutarkastusten tulokset kevytyrittäjäsopimuksista

Työsuojeluhallinnon tehtäviin kuuluu tilaajavastuulain valvominen esimerkiksi yrityksiin kohdistettujen tarkastusten avulla. Tilaajavastuutarkastuksissa ei ole vielä tarkastettu suurta määrää kevytyrittäjäsopimuksia parista syystä. Ensimmäinen on, että keskityimme tietoisuuden lisäämisen eli neuvontaan muutaman viime vuoden ajan. Toinen syy on, että lain mukaan selvitysvelvollisuus koskee vähintään 9000 euron arvoisia alihankintasopimuksia ja jos tämä ehto ei täyty niin tilaajalla ei ole selvitysvelvollisuutta. Tuota 9000 euron raja-arvoa ei voi kiertää pilkkomalla sopimusta osiin. Useiden peräkkäisten lyhyin keskeytyksin jatkuneiden sopimusten arvot huomioidaan raja-arvolaskennassa.

Tänä vuonna on tarkastettu 8 kevytyrittäjäsopimusta ja määrä kasvaa loppuvuoden aikana. Huolestuttavaa on, että tähän mennessä puolet tarkastetuista kevytyrittäjäsopimuksista on johtanut rangaistusluonteisen laiminlyöntimaksun määräämisen harkintaan.

Rakennustyömaan päätoteuttaja – henkilötunnistekortin ja työmaan henkilöluettelotiedot kuntoon!

Rakennustyömaalla työskentelevällä tulee olla kuvallinen henkilötunnistekortti. Sinällään ihan sama onko kyseessä luottokortin tapainen tilattu kortti tai vaikka laminoimalla toteutettu kortti. Kortin sisältö on tärkeintä. Kuvallisessa tunnisteessa tulee olla henkilön nimi, kuva, veronumero ja todellisen palkkaa maksavan työnantajan nimi eli kevytyrittäjän tapauksessa taikasanat ”itsenäinen työnsuorittaja”. Samalla vaivalla ja samalla logiikalla laittakaa työnantajatieto kuntoon rakennustyömaan henkilöluetteloon.

Esimerkki kuvallisesta henkilökortista

 
Kevytyrittäjien tilaajavastuuselvitysten sekä kevytyrittäjien rakennustyömaalla käytettävien tunnistekorttien ja henkilöluettelon tietojen kohdalla on monella tilaajalla ja päätoteuttajalla parannettavaa. Läpinäkyvyyttä luo se, että asiat on selvitetty oikeasta henkilöstä ja merkitty oikein tarvittaviin tunnisteisiin ja luetteloihin. Samalla myös väärinkäsitykset vähenevät. 

Lisätietoa:

Tilaajavastuu 

lakimies Aki Erikssonin blogikirjoitus "Kevytyrittäjyyden myytit"

Olemme tekemässä sopimusta kevytyrittäjän kanssa. Mitä selvityksiä kevytyrittäjästä tulee hankkia? 

Rakennusala, Velvoitteet harmaan talouden torjunnassa 

Mira Nousiainen

Ylitarkastaja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue 

Kommentit (4)

Lisää kommentti
14.4.2023 14:40 4

Hei nimimerkki Yrittäjä,

Kiitos kysymyksestäsi.

Rakennusalalla ja telakoilla henkilötunnistekortista tulee käytävä ilmi, onko henkilö työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Valinta korttiin merkittävästä tiedosta kiteytyy siihen, että kenen työnantajan kanssa henkilöllä on työsopimus vai onko henkilö yrittäjä eli itsenäinen työnsuorittaja.

Työsuhteessa oleva työntekijä tekee työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai vastiketta vastaan. Kun rakennustyömaalla tai telakalla työskentelee työsuhteessa oleva työntekijä niin henkilötunnisteessa on oltava työnantajan nimi. Siis sen työnantajan nimi, kenen kanssa henkilö on solminut työsopimuslain mukaisen työsopimuksen. Valvonnassa kohtaamme välillä tilanteita, joissa henkilötunnistekorttiin työnantajaksi on virheellisesti merkitty esimerkiksi työn tilaaja. Tämän takia blogissa on korostettu todellista palkan maksavaa työnantajaa ja palkalla on tarkoitettu nimenomaisesti työsuhteessa suoritetun työn vastiketta.

Kevytyrittäjät hoitavat maksuliikenteen eri laskutuspalveluiden kautta. Kun kyseessä on aidon yrittäjätoiminnan harjoittaminen eikä henkilö suorita työtä rakennustyömaalla tai telakalla työsuhteessa olevana niin silloin henkilötunnisteessa tulee olla tieto ”itsenäinen työnsuorittaja”. Se, että henkilö käyttää laskutuspalvelua maksuliikenteen hoitamiseksi, oman palkkansa eli ansionsa ilmoittamiseksi Verohallinnolle ei luo työsuhdetta kevytyrittäjän ja laskutuspalveluun välille. Tyypillisesti laskutuspalvelu ei ole kevytyrittäjän työnantaja ja siksi korttiin ei tule merkittäväksi laskutuspalvelun nimeä vaan työnantajan nimen sijaan tieto ”itsenäinen työnsuorittaja”

Työturvallisuuslaissa (738/2002) säädetään henkilötunnistekortin käytöstä ja sisällöstä. Työsuojelutarkastuksilla valvotaan sitä, että lainsäädännön määrittämä taso täyttyy eli että henkilötunnistekorteissa on oikea sisältö riippumatta korttien valmistajasta.

Vuodenaika vaihtuu juuri ja päivät lämpenevät. Muistakaa pitää tunnistekortit mukana, kun vaihdatte kevyempään työvaatetukseen!

Lisätietoja saa mm. valtakunnallista puhelinneuvonnasta p. 0295 016 620

Olennaiset säädösviitteet:

Työturvallisuuslaki (738/2002) 52 a §, 52 c §

Työsopimuslaki (55/2001) 1 luku 1 §

 

Terveisin blogin kirjoittaja

Mira Nousiainen

Yrittäjä 14.4.2023 13:07 3

Hei! Voisitteko selventää tuota tekstin kohtaa: "Kuvallisessa tunnisteessa tulee olla henkilön nimi, kuva, veronumero ja todellisen palkkaa maksavan työnantajan nimi eli kevytyrittäjän tapauksessa taikasanat ”itsenäinen työnsuorittaja”. En ymmärrä tuota ristiriitaista tekstiä. Pitääkö kortilla siis olla laskutuspalveluyrityksen nimi, joka palkkaa virallisesti maksaa JA teksti itsenäinen työnsuorittaja, ei ELI niin kuin tekstissä lukee? Jos tuo tarkoittaa sitä, niin silloin nykyiset henkilökortit, jotka on tilattu sellaisille "itsenäisille työnsuorittajille", joilla ei ole omaa y-tunnusta ja joiden korteissa lukee vain palkanmaksajayrityksen (laskutuspalvelun) nimi, mutta ei lisäksi tekstiä itsenäinen työnsuorittaja, on tilattava uudet henkilökortit. Lähinnähän tämä uudistus tarkoittaa tilipäivää Vastuu Groupille ja muille henkilökorttien toimittajille, koska eihän nuo ilmoitusvelvollisuudet ym. muutu aiemmasta. 

21.12.2022 15:47 2

Hei nimimerkki Tiedustellen!  Ratkaisu siitä, onko henkilö työntekijä vai yrittäjä, perustuu työsuhteen tunnusmerkkeihin. Työsuhteisessa työssä työnantajalla on oikeuksia ja velvollisuuksia suhteessa työntekijään. Työnantajalla on esimerkiksi direktio-oikeus. Lisätietoja löytyy www.tyosuojelu.fi ja tarkemmin esim. Oikeuden ja velvollisuudet työssä / terveisin Työsuojeluhallinto

Tiedustellen 21.12.2022 15:44 1

Jos työnantaja käyttää työntekijän henkilötunnisteita tehden hänestä kevytyrittäjän työntekijän tietämättä, onko työnantajalla direktio-oikeus tehdä näin? Onko se identiteetin väärinkäytöstä.

 

Jos työntekijä on itse täyttänyt työtuntilappua eikä ole ollut työvuoroluetteloa, niin onko työntekijä työsuhteinen vai kevytyrittäjä?