Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Muutosten aika työn tekemisessä – työn fyysinen ergonomia kuntoon

Muutosten aika työn tekemisessä – työn fyysinen ergonomia kuntoon

Verkkouutinen 2.6.2020

Poikkeusolosuhteet laittavat monet eri alojen työpaikat ja työyhteisöt miettimään työn tekemisen tapoja ja työoloja uudella tavalla. Etenkin tämä näkyy etätyössä, mutta työnantajan velvollisuus on kaikkien työnteon muotojen osalta jatkuvasti arvioida työn sekä työympäristön tilaa ja tarvittaessa tehdä muutoksia. Työnantajan vastuu työntekijän terveydestä ja turvallisuudesta koskee myös etätyötä.

Etelä-Suomen työsuojelun vastuualueella fyysinen kuormitus on keskeinen valvottava asia, jota toteutamme myös tällä hetkellä. Poikkeusolojen aikana teemme tarkastuksia pääasiassa kyselyin sekä videoyhteyksien ja puhelimen välityksellä. Normaalitilaan tultaessa palaamme työpaikoille neuvomaan ja ohjaamaan.

Kun työpaikan työympäristössä tai toimintatavoissa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat työn tekemiseen, on työnantajan velvollisuus selvittää muutosten vaikutukset henkilöstöön. Tämä onkin monen työtehtävän osalta oivallista tehdä, kun palataan jälleen normaalitilaan ja voidaan ottaa poikkeustilanteen aikana hyviksi havaitut käytännöt pysyviksi. Työn ja työympäristön suunnittelu ennakoivasti on halvempaa ja säästää jatkossa kalliimmilta korjauskustannuksilta, sekä tuki- ja liikuntaelimistöstä johtuvilta sairauspoissaoloilta.

Työn ja työympäristön suunnittelu

Työympäristön muutokset tulee suunnitella siten, että niillä on myönteinen vaikutus työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen. Tämä onnistuu parhaiten yhdessä työntekijöiden kanssa. Muutokset voivat koskea työpaikan rakenteita, tiloja, työmenetelmiä ja -välineitä. Tarkoitus on, että fyysisen kuormituksen haitalliset vaikutukset vähenevät. Uudessa tilanteessa on hyvä varmistaa myös työvälineiden kunto ja se, että niissä on asianmukaiset turvalaitteet paikoillaan.

Työn suunnittelussa on huomioitava työntekijöiden fyysiset edellytykset ja mahdollisuuksien mukaan vähennettävä työn haitallista fyysistä kuormitusta. On siis pyrittävä vähentämään tai keventämään raskaita nostoja ja siirtoja sekä toistotyötä, ja välttämään kuormittavia työasentoja. Toistotyön rasitusta voidaan keventää mm. riittävällä tauotuksella ja työtehtävien kierrolla. Lisääntyvä etätyö haastaa työnantajan varmistamaan, että työolosuhteet ja -välineet ovat asianmukaiset ja työntekijät tauottavat työtään riittävästi.

Työterveyshuollon tekemässä työpaikkaselvityksessä voi olla ohjeita ja suosituksia, joita on hyvä noudattaa, sillä heillä on asiantuntemusta työn aiheuttamien kuormitustekijöiden tunnistamisessa – myös etätyössä. Kun nämä asiat on hoidettu työpaikalla hyvässä yhteistyössä työntekijöiden kanssa, syntyy edellytykset entistä parempaan työskentelyyn kaikkien kannalta.

Lisätiedot:

Tarkastaja Tuula Uurala, puh. 02950 16379, etunimi.sukunimi@avi.fi

Ylitarkastaja Petri Saukkoriipi, puh. 02950 16603, etunimi.sukunimi@avi.fi

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätietoa fyysisestä kuormituksesta Tyosuojelu.fi-sivustolla

Työturvallisuuskeskuksen ohjeet etätyöhön

Turvallisesta työympäristöstä Työterveyslaitoksen sivustolla