Sisältöjulkaisija

null Myös jouluapulaisia koskevat työelämän pelisäännöt

Myös jouluapulaisia koskevat työelämän pelisäännöt

1.12.2016

Joulun kiireapulaisiksi määräajaksi palkattujen yleensä nuorten kausityöntekijöiden työsuhteen ehtoja koskevat normaalit työehdot aivan kuten vakinaisia työntekijöitäkin. Työlainsäädäntöä ja sovellettavaa työehtosopimusta on noudatettava.

Työsopimus on aina syytä tehdä kirjallisesti, vaikka suullinenkin on pätevä. 15-vuotias ja sitä vanhempi voi tehdä työsopimuksen itse. Alle 15-vuotiaan puolesta työsopimuksen allekirjoittaa huoltaja tai nuori itse huoltajan suostumuksella. Työsopimus kannattaa laatia kahtena kappaleena, toinen työntekijälle, toinen työnantajalle. Työsopimuksesta on käytävä ilmi ainakin palkan määrä, työaika, työtehtävät, työsuhteen kesto, määräaikaisuuden peruste sekä sovellettava työehtosopimus.

Määräaikainen kausityö päättyy työsopimuksessa sovitun ajan kuluttua ilman irtisanomisaikaa. Työntekijällä on oikeus saada pyynnöstä työsuhteen päättyessä työtodistus. Työtodistus kannattaa aina pyytää, sillä se on tärkeä paperi uutta työtä tai koulutuspaikkaa haettaessa. Sillä voi osoittaa, että on jo hankkinut kokemusta työelämästä.

Palkanmaksun yhteydessä on aina annettava palkkalaskelma. Työntekijän kannattaa tarkistaa palkkalaskelmasta, että palkka mahdollisine lisineen on laskettu oikein. Erillisiä korvauksia tai lisiä, kuten sunnuntai-, ylityö- tai lomakorvauksia, ei saa sisällyttää peruspalkkaan, vaan ne tulee aina maksaa sen päälle ja eritellä palkkalaskelmassa.

Jos töissä on jostain syystä ongelmia, ne selvitetään ensisijaisesti työpaikalla. Jos työpaikalla on luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu, voi apua pyytää häneltä. Jos asia ei työpaikalla selviä, voi kääntyä aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden puoleen. Työsuojeluviranomaiset antavat neuvoja ja ohjeita niin työntekijöille kuin työnantajillekin.

Lisätietoja:
Työsuojeluviranomaisten valtakunnallinen puhelinneuvonta numerossa 0295 016 620 maanantaista perjantaihin klo 8:00-16:15.

Linkki:
Nuori työntekijä