Sisältöjulkaisija

null Myös mansikanpoimijoille kuuluu työterveyshuolto

Myös mansikanpoimijoille kuuluu työterveyshuolto

Mediatiedote 27.5.2016

Pian on taas se aika vuodesta, jolloin mansikat kypsyvät ja marjanpoimijoita aletaan palkata pelloille. Mansikka- kuten muidenkin marjatilojen poimintatyö on pääsääntöisesti työsuhteista työtä, jossa on noudatettava työlainsäädäntöä ja sovellettavan työehtosopimuksen määräyksiä.

Työsuojeluviranomainen valvoo työsuhteessa työskentelevien työntekijöiden työehtoja ja työoloja. Esimerkiksi sitä, että marjapelloilla on asianmukaiset työskentelyolosuhteet sekä wc ja taukotila.

Marjanpoiminnassa on noudatettava vähintään kyseisen alan yleissitovaa työehtosopimusta ja työlainsäädäntöä. Marjanpoiminnassa noudatetaan maaseutuelinkeinojen työehtosopimusta. Se määrittelee muun muassa noudatettavan työajan, palkkauksen ja vuosilomakorvauksen. Kirjallinen työsopimus ehkäisee ennalta mahdollisia epäselvyyksiä, joten sellainen kannattaa tehdä.

Työantajan on perehdytettävä poimijat tilan toimintatapoihin, opastaa ja ohjata poimijoita oikeisiin työasentoihin ja -vaatetukseen, hygieniatasoon sekä selvittää muut tilalla noudatettavat pelisäännöt. Työantajien on myös varmistettava, että poimijat tietävät punkkien aiheuttaman terveysriskin ja osaavat suojautua sitä vastaan.

Työnantajalla tulee olla myös voimassa oleva työterveyshuoltosopimus ja tapaturmavakuutus.

Ulkomaalaisia koskevat Suomen työehdot

Kaikkia Suomessa työskenteleviä koskevat samat työehdot. Ulkomaalaisia työntekijöitä palkattaessa työnantajan pitää muistaa huolehtia tietyistä lisävelvoitteista. Työnantajan pitää varmistaa työntekijän työnteko-oikeus ja säilyttää tietoja ulkomaalaisista työntekijöistä vähintään neljä vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen.

Lisäksi ns. kolmannen maan kansalaisen palkkaamisesta tulee ilmoittaa TE-toimistoon. Kolmannen maiden kansalaisia ovat muiden kuin Pohjoismaiden, EU:n jäsenmaiden, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaisia. Kolmannen maan kansalainen tarvitsee työntekoa varten yleensä oleskeluluvan. Ulkomaalaislaissa määritellään tilanteet, joissa työnteko Suomessa on sallittu ilman työntekijän oleskelulupaa.

Metsämarjojen poimijat eivät ole pääsääntöisesti työsuhteisia, joten työsuojeluvalvonta ei yleensä kohdistu heihin. Metsämarjanpoimijoille on neuvontapiste Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistossa ja kysymyksiin vastataan sähköpostiosoitteessa marjanpoiminta.pohjois-pohjanmaa@te-toimisto.fi.

Lisätietoja:
Työsuojeluviranomaisten valtakunnallinen puhelinneuvonta numerossa 0295 016 620.

Linkit:
Tyosuojelu.fi: Marjanpoiminta
Maaseutuelinkeinojen työehtosopimus
Kolmannen maan kansalaisen palkkaamisesta ilmoitettava TE-toimistoon
Marjanpoimijoiden neuvontapiste, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto