Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Neulanpistotapaturmien ehkäisyä valvottiin tehostetusti Etelä-Suomessa

Neulanpistotapaturmien ehkäisyä valvottiin tehostetusti Etelä-Suomessa

Mediatiedote 27.4.2016 Etelä-Suomi

Työsuojeluviranomainen valvoi vuosina 2014–2015 tehostetusti neulanpistotapaturmien ja muiden terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisyä hoitoalalla. Tarkastetuista työpaikoista joka kolmannella oli puutteita terävien instrumenttien turvallisessa käytössä. Valvonnan myötä tilanne on kohentunut.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue teki yhteensä 205 tarkastusta sairaaloiden osastoille, laboratorioihin ja kotisairaanhoitoon. Pisto- ja viiltotapaturmat voivat pahimmillaan aiheuttaa työntekijöille veriteitse tarttuvia sairauksia.

Valvonta lisäsi turvatuotteiden käyttöä

Tarkastetuista työpaikoista 65:lle annettiin toimintaohje terävien instrumenttien turvallisesta käytöstä. Näissä työpaikoissa turvatuotteiden käyttö ei ollut riittävän laajaa, tai niiden käyttömahdollisuuksia ei ollut selvitetty riittävän hyvin. Joillakin työpaikoilla ei ollut turvatuotteita käytössä lainkaan. Turvatuotteilla tarkoitetaan sellaisia teräviä instrumentteja, jotka on varustettu teknisin suojamekanismein tapaturmien välttämiseksi. Tavallisimpia turvatuotteita ovat turvaneulat ja turvakanyylit.

”Vaikuttaa siltä, että tarkastusten myötä turvatuotteiden käyttö on selvästi lisääntynyt. Tämä on havaittu myöhemmillä tarkastuksilla ja työsuojeluhenkilöstön yhteydenotoista”, kertoo työsuojelutarkastaja Paula Moilanen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Terävien instrumenttien turvallinen käyttö edellyttää hyvää perehdytystä ja toistuvaa ohjeiden kertausta. Tästä työnantajat ja työntekijät olivat tarkastuksilla hyvin yksimielisiä. Perehdytyksessä tärkeää on myös ohjata työntekijää toimimaan oikein ja nopeasti, jos tapaturma on sattunut.

Turvatuotteita on käytettävä mahdollisimman laajasti

Vuonna 2013 tuli voimaan valtioneuvoston asetus terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisemisestä terveydenhuoltoalalla. Asetus velvoittaa työnantajia kartoittamaan aiempaa tarkemmin, missä tilanteissa turvatuotteita voi käyttää ja milloin pistäminen voidaan kokonaan välttää. Osa työpaikoista ei ollut tätä tehnyt, ja asiasta annettiin toimintaohje 35 työpaikalle.

”Turvatuotteiden valikoima markkinoilla on viime vuosina selvästi laajentunut, ja niitä on saatavilla hyvin erilaisiin toimenpiteisiin. Työnantajien hankintakeskusten tulisikin seurata tuotekehitystä jatkuvasti”, Moilanen muistuttaa.

Ohjeita ja säädöksiä

Lisätietoja:
Työsuojelutarkastaja Paula Moilanen, p. 040 758 1122
Työsuojelutarkastaja Auli Arkko-Liekari, p. 029 501 6229

Mediapalvelu: 
Tiedottaja Virpi Saarinen, p. 0295 016 021
etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

www.tyosuojelu.fi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoona henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.