Sisältöjulkaisija

null NIVAn (the Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health) kursseja syksyllä 2016

NIVAn (the Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health) kursseja syksyllä 2016

Verkkouutinen 6.6.2016

Työperäiset hengitystiesairaudet
(Occupational Respiratory Diseases)
02.10.2016 – 05.10.2016
Säröhus Conference Hotel, Särö (Gothenburg area), Sweden
Työperäiset hengitysteiden sairaudet ovat edelleen tavallisia; potilaan hoidon ja uusien sairastumisien ehkäisyn kannalta on tärkeää tunnistaa ammattitaudit. Kurssi käsittelee uusimmat tieteelliset tutkimukset tältä alalta. Kohderyhmään kuuluu mm. työterveyslääkärit, allergialääkärit, korva-, nenä- ja kurkkutautien lääkärit, keuhkosairauksien lääkärit sekä alan tutkijat.
Kurssi on englanninkielinen. Lisätietoja www.niva.org

Nuoret työntekijät ja kestävä työelämä
(Young Workers and Sustainable Work Life)
18.10.2016 – 20.10.2016
Soria Moria Hotel, Oslo, Norway
Työuran alussa työympäristön tulisi olla mahdollisimman hyvä. Nuoret työntekijät saattavat olla erityisen haavoittuva ryhmä, johtuen kokemattomuudesta ja työterveyden ja työturvallisuuden tuntemuksen puutteesta. Tämä kurssi antaa tietoa nuorten työntekijöiden riskitekijöistä tapaturmien ja työterveyden osalta.
Kurssi on englanninkielinen. Lisätietoja www.niva.org

Nanomateriaalien turvallisuus ja riskit
(Safety and Risks of Engineered Nanomaterials (ENM))
25.10.2016 – 27.10.2016
Imperial Hotel, Copenhagen, Denmark
Nanomateriaalit tarjoavat valtavat mahdollisuudet monilla tekniikan aloilla. Turvallisuus on avain menestykseen teollisuudessa, koska ilman asiakkaiden luottamusta, nanoteknologialla ei ole tulevaisuutta.
Kurssi on englanninkielinen. Lisätietoja www.niva.org

Psykososiaalinen Epidemiologia
(Psychosocial Epidemiology)
09.11.2016 – 11.11.2016
Strand- & Badehotel Marienlyst, Helsingør, Denmark
Mielenterveyden, työtyytyväisyyden ja sydän- ja aineenvaihdunnan häiriöt viittaavat psykososiaaliseen stressiin työpaikalla ja työelämän epätasapainoon. Pohjoismaissa korvausvaatimukset ovat kasvussa. Tämä kehitys edellyttää korkealaatuista tutkimusta ja näyttöön perustuvaa ohjeistusta.
Kurssi on englanninkielinen. Lisätietoja www.niva.org

Työterveys ja -turvallisuus maa- ja puutarhataloudessa
(Occupational Health and Safety in Agriculture and Horticulture)
15.11.2016 – 17.11.2016
Quality Hotel View, Malmö, Sweden
Tämä kurssi antaa osallistujille teoreettista taustaa ja käytännön taitoja työperäisten vammojen ja sairauksien ehkäisemiseksi maa- ja puutarhatalouden alalla.
Kurssi on englanninkielinen. Lisätietoja www.niva.org

Monimuotoisuuden ja osallisuuden hallinta - työkaluja tuottoisan työympäristön, yrityskulttuurin ja kilpailuedun luomiseen
(Diversity and Inclusion Management – tools for creating fruitful work environment, corporate culture and competitive advantage)
23.11.2016 – 25.11.2016
Copenhagen Island Hotel, Copenhagen, Denmark
Monimuotoisuuden johtaminen voidaan nähdä sisäisenä prosessina, jonka tavoitteena on luoda positiivinen työympäristö ottamalla yksilölliset erot huomioon. Monimuotoisuus on hyväksyntää ja kunnioitusta. Toisaalta, moninaisuus on myös yleinen syy väärinkäsityksiin, epäilyksiin ja konflikteihin työpaikalla. Tämä voi johtaa poissaoloihin, vaikuttaa työn laatuun, alhaiseen moraaliin ja kilpailukyvyn heikkenemiseen.
Kurssi on englanninkielinen. Lisätietoja www.niva.org