Sisältöjulkaisija

null Nojatikkaiden käyttö ainoana kulkutienä katolle toi työnantajalle sakot työturvallisuusrikoksesta

Nojatikkaiden käyttö ainoana kulkutienä katolle toi työnantajalle sakot työturvallisuusrikoksesta

8.11.2017 – Etelä-Suomi

Kanta-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi kattoremontteja tekevän yrityksen 15 000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi yhtiön työnjohtaja tuomittiin 20 päiväsakon ja yksikön päällikkö 35 päiväsakon sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta. Yhtiö velvoitettiin korvaamaan valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä 500 euroa. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 7.11.2017.

Tapauksessa käsiteltiin Hämeenlinnassa rivitalotyömaalla havaittuja työturvallisuuspuutteita kattotyössä. Työsuojelutarkastaja oli tarkastuksella havainnut, että työmaalla työskenneltiin putoamisvaarallisella alueella kaksikerroksisen rakennuksen katolla ilman putoamissuojausta. Lisäksi nousutienä katolle käytettiin työturvallisuusmääräysten vastaisesti nojatikkaita. Työsuojelutarkastajat olivat jo aiemmin havainneet yrityksen työkohteissa toistuvasti puutteita muun muassa putoamissuojauksen ja turvallisen nousutien toteuttamisessa, ja antaneet yhtiölle puutteista toimintaohjeita, kehotuksia ja käyttökieltoja.

Käräjäoikeus katsoi, että katolle menevän nousutien osalta on rikottu työturvallisuusmääräyksiä, kun nojatikkaita käytettiin ainoana kulkutienä katolle. Työturvallisuusmääräykset sallivat nojatikkaiden käytön vain tilapäisenä kulkutienä rakennustyössä. Tapauksessa kysymys oli muutaman päivän kestäneestä kattoremontista. Käräjäoikeuden mukaan tilapäisen kulkutien käsitettä on tulkinnalla laajennettu liiaksi. Käräjäoikeus toi perusteluissaan esiin, että yhtiössä ei ollut ryhdytty toimenpiteisiin yhtiössä yleisesti noudatetun käytännön muuttamiseksi, vaikka nojatikkaiden käytöstä kulkutienä katolle oli huomautettu lukuisissa aikaisemmissa työsuojelutarkastuksissa.

"Nojatikkaiden käyttö on aiheuttanut paljon vakavia työtapaturmia rakennustyössä, minkä vuoksi niiden käyttöä on työturvallisuussäännöksissä selkeästi rajoitettu. Turvallisena nousutienä voidaan pitää esimerkiksi kaitein varustettuja portaita tai askelmallista telinetornia", kertoo työsuojelulakimies Anna Tiainen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Putoamissuojauksen osalta käräjäoikeus totesi, että työntekijät olivat työskennelleet ilman asianmukaisesti kiinnitettyjä turvavaljaita. Lisäksi suojakaiteista puuttui määräysten edellyttämiä johteita.

Kanta-Hämeen käräjäoikeuden tuomio 7.11.2017, R 17/493.

Lisätiedot:
Lakimies Anna Tiainen, p. 02950 16448, etunimi.sukunimi@avi.fi

Mediapalvelu:
Viestintäasiantuntija Virpi Saarinen, p. 0295 016 021, etunimi.sukunimi@avi.fi 

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
www.tyosuojelu.fi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.