Sisältöjulkaisija

null Nojatikkaita käytettiin kulkutienä, tuomittiin työturvallisuusrikoksesta

Nojatikkaita käytettiin kulkutienä, tuomittiin työturvallisuusrikoksesta

1.10.2015 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Pirkanmaan käräjäoikeus on 1.10.2015 tuominnut tamperelaisen rakennusalan yrityksen 2 500 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi yhtiön toimitusjohtaja tuomittiin 35 päiväsakon eli 1 085 euron ja entinen työnjohtaja 10 päiväsakon eli 200 euron sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta.

Käsiteltävänä oli Lempäälässä viime joulukuussa sattunut tikastapaturma. Työntekijä oli työtoveriensa kanssa tekemässä rivitaloon radonin poistoon liittyviä ilmastointitöitä. Hän oli asentamassa huippuimuria vesikatolle. Työntekijä kulki katolle ja sieltä pois irtonaisia nojatikkaita pitkin. Nojatikkaita oli käytetty kulkutienä katolle useiden päivien ajan. Kun työntekijä oli siirtymässä vesikatolta alas tikkaille, ne luistivat jäisellä asfaltilla taaksepäin ja hän putosi selälleen asfaltille loukkaantuen.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että tapauksessa oli laiminlyöty järjestää työturvallisuusmääräysten vaatima turvallinen kulkutie asennuskohteeseen. Katolla ei myöskään ollut suojakaiteita eikä työntekijä käyttänyt turvavaljaita köysineen. Putoamisvaaraa ei ollut muutoinkaan poistettu.

Toimitusjohtaja vetosi siihen, että työmaan olisi itse pitänyt hankkia työssä tarvittavat telineet ja hänen mielestään työntekijöillä oli ollut riittävät toimivaltuudet huolehtia turvallisuuden edellyttämistä toimenpiteistä. Työnjohtaja puolestaan kertoi, että toimitusjohtaja oli määrännyt työn tehtäväksi nojatikkaiden avulla. Lomautus ja potkut olisivat seuranneet, jos hän ei olisi toimitusjohtajaa totellut.

Käräjäoikeus totesi, että toimitusjohtajan käsitys siitä, miten pitkälle työntekijät voidaan vastuuttaa työturvallisuusasioista, ei vastaa työturvallisuuslain määräyksiä. Käräjäoikeus myös uskoi entisen työnjohtajan kertomusta siitä, ettei hänellä ollut oikeasti ollut toimivaltaa päättää esimerkiksi telineiden hankkimisesta kulkutienä käytettäväksi. Häntä tukivat sekä loukkaantuneen työntekijän että asiasta todistajana kuullun työtoverin kertomukset siitä, että työnjohtaja oli ollut "puun ja kuoren välissä". Käräjäoikeus katsoi kuitenkin, että työnjohtajan olisi tullut valvoa, että katolla työskenneltäessä olisi käytetty turvavaljaita köysineen, koska sellaiset oli työmaalla ollut.

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 15/4155

Lisätietoja:
Lakimies Jouni Kallioluoma, puh. 0295 018 659