Sisältöjulkaisija

null Nokian Renkaat Oyj:lle 30 000 euron yhteisösakko työturvallisuusrikoksesta

Nokian Renkaat Oyj:lle 30 000 euron yhteisösakko työturvallisuusrikoksesta

8.12.2017 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Pirkanmaan käräjäoikeus on 8.12.2017 tuominnut Nokian Renkaat Oyj:n 30 000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Kolme yhtiön esimiestä tuomittiin päiväsakkoihin samasta rikoksesta. Työnjohtaja sai 25 päiväsakon eli 1 250 euron ja muut 40 päiväsakon eli 2 160 euron ja 2 480 euron sakkorangaistukset.

Käsiteltävänä oli heinäkuussa 2015 sattunut työtapaturma. Työntekijä työskenteli renkaanvalmistuslinjalla. Hän ohjasi käynnissä olevaa ns. innerikalvoa käsin hihnakuljettimen yläpuolella olevan painotelan alle. Tätä tehdessä hänen kätensä joutui painotelan ja hihnakuljettimen hihnan väliseen puristumiskohtaan. Hänen kätensä ja vartalonsa painui liikkuvaa hihnaa ja sillä olevaa kumikalvoa vasten. Käsiin ja vartaloon tuli kitkan vuoksi palovammoja.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että tapauksessa oli rikottu työturvallisuusmääräyksiä vaarojen selvittämisen ja niiden merkityksen arvioinnin sekä konesuojauksen osalta, koska hihnakuljettimen vaarallisia liikkuvia osia ei ollut suojattu sekä hätäpysäyttimen sijoittelun osalta, koska linjaa ei voinut pysäyttää vaarakohdasta.

Käräjäoikeus totesi, että vastaajat ovat syyllistyneet siihen rikokseen, josta heille on vaadittu rangaistusta. Näyttämättä on jäänyt vastaajien rikkoneen työturvallisuusmääräyksiä työntekijöiden opetuksesta. Työnantajan ja sen vastuuhenkilöiden velvollisuus on varmistaa, etteivät työntekijät mahdollisista virheistään huolimatta joudu vaaraan, mikäli sellaisen estäminen on mahdollista. Vastaajien kertomuksen perusteella työntekijän pääsyä koneen vaara-alueelle ei ole mahdollista fyysisesti kokonaan estää. Asiassa on kuitenkin riidatonta, että nyt kysymyksessä olevan tapaturman jälkeen työnantaja on parantanut linjan turvallisuutta muun ohella asentamalla turvavaloverhon alemman painotelan eteen kuljetinhihnan yläpuolelle.

Käräjäoikeus totesi, että huolimatta siitä, että koneessa on ollut hätäpysäytystoimintoja, että se on CE-hyväksytty ja että sille on annettu vaatimustenmukaisuusvakuutus, koneen pysäytystoiminto on kuitenkin riidattomasti puuttunut siitä kohtaa, jonne loukkaantunut oli ajautunut eli koneen välistä. CE-merkintä tai vaatimustenmukaisuusvakuutus eivät sellaisenaan ole riittävä tae koneen turvallisuudesta.

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 17/2807

Lisätietoja: Lakimies Jouni Kallioluoma, puh. 0295 018 659
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue